Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

At dele glæden i tider med solskin. At finde håbet i tider med sorg. At vejlede i tider med tvivl. Det er essensen af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens arbejde med børn og voksne.

Her har vi tid, mod og ro til at gå langsomt gennem øjeblikket og derved opnå nærvær mellem mennesker og tryghed i livet – uanset livssituation. Vi tror på, at styrken ligger i fællesskabet, hvad enten mennesker er ved livets begyndelse eller livets slutning.

Gennem mere end 100 år har Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen været pionér på social- og sundhedsområdet og taget afsæt i diakoniens stålsatte omsorg for mennesker. Til alle tider har vores arbejde været båret af engagement i mennesket og af troen på menneskers ligeværd.

Disse traditioner bygger vi videre på, når vi også i vore dage ser de behov, der opstår i samfundet, og skaber de nødvendige tilbud for store og små. Her kan børn og voksne sammen udvikle sig i trygge rammer. Her kan de udsatte finde ro, de døende finde trøst, de rådvilde få fornyet styrke, og de sørgende kan se håbet spire i sorgen.

I en verden med fokus på individet står vi solidt fast på de oprindelige værdier om fællesskab, nærvær og kristen næstekærlighed.

Følg Sankt Lukas Stiftelsen på Facebook

Diakoni

Sankt Lukas Stiftelsen er en levende diakonal organisation, der har den danske folkekirke som grundlag og er karakteriseret ved et aktivt diakonifællesskab.

Det Diakonale Værdigrundlag
Diakoni betyder at tjene/stille sig til rådighed for andre – at vise medmennesket næstekærlighed gennem praktisk handling. Alle mennesker har et unikt værd og fortjener samme omsorg og respekt uanset deres race, religion og sociale baggrund.

I det daglige arbejde betyder det at

 • vi møder et hvert menneske med værdighed og respekt uanset dets livssituation
 • vi er åbne og nærværende
 • vi giver os tid til åben dialog om livets små og store spørgsmål
 • vi skaber rummelighed og lydhørhed for den enkeltes bagage af liv og erfaring, sorg og smerte

Vi lægger stor vægt på at bevare og udvikle det diakonale arbejde og værdigrundlag på Stiftelsen. Alle medarbejdere på Stiftelsen har påtaget sig at videreføre og løfte denne opgave.

 

 

Diakonifællesskabet
Det diakonale arbejde har siden Stiftelsens grundlæggelse være båret af Søsterfællesskabet/Diakonifællesskabet, som har været kernen i Stiftelsens virke. Et kristent menneskeligt fællesskab, hvor fællesskabet omkring de kristne værdier styrker den enkelte i såvel det diakonale arbejde som i eget liv.

Sankt Lukas Stiftelsens identitet som et levende diakonalt fællesskab videreføres i et moderne kristent fællesskab – Lukas Fællesskabet. Læs mere her.

Formål

Formålet med vores diakonale arbejde
Målet for vores arbejde er at

 • værne om mennesker, der er truet eller trængt og at bygge livet, fællesskabet og håbet op
 • deltage i løsningen af humanitære opgaver som samfundet ikke alene kan løse
 • yde støtte til forskning og uddannelse
 • kombinere top faglige professionelle kompetencer med omsorg, nærvær og næstekærlighed
 • skabe nye løsninger for at imødekomme fremtidige behov hos samfundets svageste grupper

Formålet opfyldes igennem arbejde med uddannelse, børn, ældre, syge og døende, mennesker i krise og andre grupper med behov for den omsorg, Sankt Lukas Stiftelsens fagligt dygtige og professionelle medarbejdere yder.

Organisation

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne, professionel og ikke mindst traditionsrig, selvejende, diakonal organisation med et stærkt fællesskab og et aktivt engagement i sit arbejde.

Sankt Lukas Stiftelsen blev stiftet 8. maj 1900 og har siden 1932 været bosat i et stort kompleks i Hellerup, som også omfatter egen kirke. Sankt Lukas Stiftelsen er en del af en engageret, aktiv og tjenende folkekirke med levende omsorg for det truede eller trængte medmenneske.

Medarbejdere
400 professionelle medarbejdere og frivillige, hvoraf flere er medlemmer af Sankt Lukas Diakonifællesskab, arbejder på Sankt Lukas Stiftelsen.

Som organisation er Sankt Lukas Stiftelsen i en rivende udvikling både i opgaver og i omfang, og organisationen præges af en sund og velfungerende kultur med høj trivsel og god ånd, der klart kan mærkes, når man træder ind af døren.

Stiftelsens diakonale arbejde
Det diakonale arbejde bygger på det kristne bud om næstekærlighed.

Målet er at værne om mennesker, der er truet eller trængt og bygge livet, fællesskabet og håbet op. Omstændighederne og midlerne varierer i de forskellige arbejdsgrene, men det fælles mål indebærer, at ethvert menneske mødes med værdighed og respekt uanset dets livsituation.

Sankt Lukas Stiftelsens mange opgaver gennemføres ofte i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner og kommuner, kirkelige og sociale organisationer og tværfaglige netværk.

Målgruppe
Børn, unge og voksne med forskelligartede sociale-, fysiske-, psykiske- og åndelige problemstillinger, som medfører behov for særlig støtte og omsorg for at klare tilværelsen og den almindelige hverdag.

Der er oftest tale om de svageste grupper i vort samfund og gennem en række forskellige aktiviteter ydes indsatsen overfor den enkelte og i grupper.

Stiftelsens VærdierStiftelsens vedtægterArbejdsklausulerIndsamlingsnævnetEkstern Persondatapolitik

Årsberetning

           

Download Årsberetning 2018             Download årsberetning 2017

 

 

            

Download årsberetning 2016             Download årsberetning 2015

Protektor

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. 2.

Sankt Lukas Stiftelsen har siden 1934 haft tilknytning til Kongehuset via et kongeligt protektorat:

Hendes Majestæt Dronning Alexandrine blev Stiftelsens første protektor. I sit protektorat var hun meget engageret i Stiftelsens basar og frivillige arbejde.

Da Stiftelsen indviede Danmarks første Hospice for voksne blev den nye bygning opkaldt efter Dronningen: Dr. Alexandrines Hus.

Efter Dronning Alexandrine overtog først Hans Majestæt Kong Frederik IX protektoratet efterfulgt af Hendes Majestæt Dronning Ingrid.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. har været protektor siden 2001.

Bestyrelse

Sankt Lukas Stiftelsen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, heraf er 2 medarbejderrepræsentanter og 1 repræsentant for Lukas Fællesskabet. Bestyrelsen vælger selv sine medlemmer, således at der er indsigt i kirkelige, diakonale og erhvervsøkonomiske forhold. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 75.

Yderligere oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlem kan man få ved at klikke på ”mere info” under navnet.

Helle Christiansen

Helle Christiansen

Formand

Chef Kirkens Korshær


 • Født 1957
 • Cand.theol. Københavns universitet
 • Chef for Kirkens Korshær siden 2011 og sognepræst i Blågårdens sogn
 • Tiltrådte Sankt Lukas stiftelsens bestyrelse i november 2013
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2021
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Medlem af bestyrelserne for Knud Hertz og hustru Lilias fond og Asger M. og Grethe Elisabeth Hirschsprungs Fond

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner, bestyrelses- og fondsarbejde, teologisk faglige kompetencer.

Charlotte Dyremose

Charlotte Dyremose

Næstformand

Foredragsholder


 • Født 1977
 • Cand. Scient. Pol. samt teologisk tillægsuddannelse fra Københavns universitet.
 • Konsulent og studerende – igangværende uddannelse på Pastoralseminariet i København.
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2007
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i TUBA, Blå Kors. Forhenværende medlem af Folketinget

Særlige kompetencer: Politisk strategi og kommunikation. Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner. Menighedsrådsarbejde.

Anders B. Andersen

Anders B. Andersen

Kasserer

Statsaut. revisor


 • Født 1955
 • Statsautoriseret Revisor og tidligere partner i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Statsautoriseret Revisor hos Beierholm
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 1989
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Tidligere medlem af FSR’s Etikudvalg – Danske Revisorers Brancheorganisation

Særlige kompetencer: Økonomisk rådgivning og virksomhedsudvikling i fonde og selvejende institutioner.

Olaf Ingerslev

Olaf Ingerslev

-

Kontorchef


 • Født 1952
 • Cand.polit og cand.stat
 • Konsulent
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 1996
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2021
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Kasserer for: Landsbestyrelsen for KFUKs Sociale Arbejde, bestyrelsen for Heslegårdsvej og Hesselvang Ejerlaug, Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Særlige kompetencer: Ledelse og økonomisk styring af det danske sundhedsvæsen, bestyrelsesarbejde i sociale og kirkelige organisationer.

Peter Birkbak

Peter Birkbak

-

Lukas Fællesskabet


 • Født 1967
 • IT-Forretningsudvikler
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2019
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2020
 • Valgt af Lukas Fællesskabet
 • Anses for uafhængig
 • Menighedsrådsarbejde og bestyrelsesarbejde ved Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole.

Særlige kompetencer: Koordinator for Lukas Fællesskabet, forretningsudvikling og IT

Lise-Lotte Rebel

Lise-Lotte Rebel

Biskop


 • Født 1951
 • Cand.theol. Københavns universitet
 • Biskop i Helsingør Stift fra 1995.
 • Tidligere sognepræst i Utterslev, Islev og Helsingør Domkirke
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2001
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Medlem af Unicefs præsidium i 10 år. Kommandør af Dannebrogsordenen

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner, teologisk faglige kompetencer.

Ole Bjerglund Thomsen

Ole Bjerglund Thomsen

Sognepræst


 • Født 1976
 • Cand.theol. Københavns universitet
 • Sognepræst i Haslev og Freerslev, Roskilde Stift.
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i oktober 2013
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i forlaget Eksistensen, Den Danske Præsteforening, tidl. formand for KFUM og KFUK i Danmark.

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i kirkelige og diakonale institutioner f.eks. socialt værested, teologisk faglige kompetencer.

Helle Schultz

Helle Schultz

Diakon


 • Født 1945
 • Diakon
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i Maj 2004
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2021
 • Udpeget af bestyrelsen og valgt af søstrene
 • Anses for ikke uafhængig
 • Medlem af Sct. Georgs Gilde

Særlige kompetencer: Ledelse af diakonale tilbud gennem Blå Kors og KFUM’s sociale arbejde, menighedsrådsarbejde, tidligere leder af Stiftelsens Refugium Smidstrup Strand, medlem af det gamle søsterfællesskab.

Fru Hanne Weng

Fru Hanne Weng


 • Født 1946
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i maj 2006
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2021
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i integreret dagsinstitution Lundegård, Medlem af Gentofte Inner Wheel i 46 år

Særlige kompetencer: arbejde i en række bestyrelser på det sociale område, organisation og arbejde i forskellige frivillige sammenhænge.

Annette Andersen

Annette Andersen

Sygeplejerske Hospice


 • Født 1962
 • Sygeplejerske
 • Sygeplejerske, Sankt Lukas Hospice og børnehospice
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2017
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2020
 • Valgt blandt Sankt Lukas Stiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen, palliation og hospice området herunder børnehospice.

Lotte Gelbek Casati

Lotte Gelbek Casati

Sygeplejerske Hospice


 • Født 1975
 • Sygeplejerske
 • Sygeplejerske, Sankt Lukas Stiftelsens Hospice
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2019
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Valgt blandt Sankt Lukas Stiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen, hospice og palliation.

Historie

Sankt Lukas Museum fortæller Stiftelsens historie og giver et indblik i de mangeartede opgaver, der i tidens løb er blevet løst.

I takt med velfærdssamfundets udvikling har nogle arbejdsområder undervejs naturligt måtte vige for andre opgaver.

Stiftelsen og ikke mindst Søsterfællesskabet har formået visionært at gribe udviklingen og skabe nye innovative tilbud.

Stiftelsens indsats i samfundet er forblevet inden for pleje, omsorg og undervisning.

Historie                                                                                                                                                                                       København 1886: En adelsfrøken Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm ville gøre en forskel for fattige arbejderbørn. Isabella indrettede arbejdsstuer i en lille lejlighed i Elmegade på Nørrebro, hvor børnene fik almen undervisning og løn for at sy, reparere og stoppe.

Med årene kom der flere arbejdsgrene bl.a. en klinik for 13 patienter og en sygeplejeskole.

Hellerup 1917: Rammerne på Nørrebro blev for snævre, og man købte gården Lundegård i Hellerup med tilhørende jorde, hvor den nye stiftelse blev bygget.

Museets åbningstider

Første onsdag i hver måned kl. 13.00 – 14.30

Juli måned lukket.

Individuelle besøg og grupper er meget velkomne og kan arrangeres ved henvendelse til søster Kirsten Guttmann.

Besøgsadresse:

Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup

Indgang til museet fra parkeringspladsen ved Tuborgvej.

Se historisk overblik
søster Kirsten Guttmann

søster Kirsten Guttmann

Leder

Museum


3945 5203
kiso@sanktlukas.dk

Køkken

At tilberede sunde måltider, der målrettet stimulerer smagsløgene, øger sundheden og gør mad til en glad oplevelse for børn og voksne, ældre og syge. Det er Sankt Lukas Køkkenets vigtigste opgave.

Læs mere

Kontakt

Søren Bønløkke

Søren Bønløkke

Direktør

Sankt Lukas Stiftelsen


3945 5201
sobo@sanktlukas.dk

Helle Smedsgaard

Helle Smedsgaard

Administrationschef

Administrationen


2522 8725
hesm@sanktlukas.dk

Karin Anker

Karin Anker

Konstitueret Forstander

Lindely


3945 5003
kwan@gentofte.dk

Thomas Feveile

Thomas Feveile

Hospiceleder

Hospice, Udgående Team og Lukashuset


3945 5396
thfe@sanktlukas.dk

Mona Poulsen

Mona Poulsen

Leder

Integreret dag-institution Lundegård


2167 4452
mopo@sanktlukas.dk

Lene Bøhme

Lene Bøhme

Køkkenchef

Centralkøkken


3945 5273
lebo@sanktlukas.dk

Inge Steenberg

Inge Steenberg

Leder

-


4079 8869
inst@sanktlukas.dk

Anne-Charlotte Finderup Berg

Anne-Charlotte Finderup Berg

Leder

Refugium Smidstrup Strand


30852459
acfb@sanktlukas.dk

Peter Birkbak

Peter Birkbak

Koordinator

Lukas Fællesskabet


pbirkbak@gmail.com

Rebekka Fischer Munch

Rebekka Fischer Munch

Kursuskoordinator

Lukas Kurser


3085 2467
refn@sanktlukas.dk

Susanne Lynge Riber

Susanne Lynge Riber

DIREKTIONSSEKRETÆR

-


3945 5202
suri@sanktlukas.dk

Beatrice R. Stokkeby

Beatrice R. Stokkeby

RECEPTIONIST


39455200
reception@sanktlukas.dk

Nuno Pereira

Nuno Pereira

Regnskabs-og IT-chef


3945 5212
nupe@sanktlukas.dk

Pia Krogh Andersen

Pia Krogh Andersen

Økonomimedarbejder


3945 5213
pian@sanktlukas.dk

Lise Cederholm

Lise Cederholm

Økonomimedarbejder


3945 5216
lice@sanktlukas.dk

Pascal Steffan

Pascal Steffan

Lønmedarbejder


3945 5214
past@sanktlukas.dk

Maria Holch Jensen

Maria Holch Jensen

LØnmedarbejder


3945 5218
maje@sanktlukas.dk

Louise Freiesleben

Louise Freiesleben

Jurist


3085 2463
lofr@sanktlukas.dk

Amalie Stenhøj Andersen

Amalie Stenhøj Andersen

Fundraiser


3085 2474
aman@sanktlukas.dk

Louise Saugman Petersen

Louise Saugman Petersen

Udviklingskonsulent


2365 4767
lope@sanktlukas.dk

Susanne Stilling

Susanne Stilling

Udviklingskonsulent


3085 2499
susi@sanktlukas.dk

Kim Weiergang

Kim Weiergang

Serviceleder


5173 1701
kiwe@sanktlukas.dk

Iwona Lakoma

Iwona Lakoma

Rengøringsleder


3945 5262
iwla@sanktlukas.dk

Bruno Olsen

Bruno Olsen

IT-supporter


3085 2465
brol@sanktlukas.dk