Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

At dele glæden i tider med solskin. At finde håbet i tider med sorg. At vejlede i tider med tvivl. Det er essensen af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens arbejde med børn og voksne.

Her har vi tid, mod og ro til at gå langsomt gennem øjeblikket og derved opnå nærvær mellem mennesker og tryghed i livet – uanset livssituation. Vi tror på, at styrken ligger i fællesskabet, hvad enten mennesker er ved livets begyndelse eller livets slutning.

Gennem mere end 100 år har Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen været pionér på social- og sundhedsområdet og taget afsæt i diakoniens stålsatte omsorg for mennesker. Til alle tider har vores arbejde været båret af engagement i mennesket og af troen på menneskers ligeværd.

Disse traditioner bygger vi videre på, når vi også i vore dage ser de behov, der opstår i samfundet, og skaber de nødvendige tilbud for store og små. Her kan børn og voksne sammen udvikle sig i trygge rammer. Her kan de udsatte finde ro, de døende finde trøst, de rådvilde få fornyet styrke, og de sørgende kan se håbet spire i sorgen.

I en verden med fokus på individet står vi solidt fast på de oprindelige værdier om fællesskab, nærvær og kristen næstekærlighed.

Følg Sankt Lukas Stiftelsen på Facebook

Diakoni

Sankt Lukas Stiftelsen er en levende diakonal organisation, der har den danske folkekirke som grundlag og er karakteriseret ved et aktivt diakonifællesskab.

Det Diakonale Værdigrundlag
Diakoni betyder at tjene/stille sig til rådighed for andre – at vise medmennesket næstekærlighed gennem praktisk handling. Alle mennesker har et unikt værd og fortjener samme omsorg og respekt uanset deres race, religion og sociale baggrund.

I det daglige arbejde betyder det at

 • vi møder et hvert menneske med værdighed og respekt uanset dets livssituation
 • vi er åbne og nærværende
 • vi giver os tid til åben dialog om livets små og store spørgsmål
 • vi skaber rummelighed og lydhørhed for den enkeltes bagage af liv og erfaring, sorg og smerte

Vi lægger stor vægt på at bevare og udvikle det diakonale arbejde og værdigrundlag på Stiftelsen. Alle medarbejdere på Stiftelsen har påtaget sig at videreføre og løfte denne opgave.

 

 

Diakonifællesskabet
Det diakonale arbejde har siden Stiftelsens grundlæggelse være båret af Søsterfællesskabet/Diakonifællesskabet, som har været kernen i Stiftelsens virke. Et kristent menneskeligt fællesskab, hvor fællesskabet omkring de kristne værdier styrker den enkelte i såvel det diakonale arbejde som i eget liv.

Sankt Lukas Stiftelsens identitet som et levende diakonalt fællesskab videreføres i et moderne kristent fællesskab – Lukas Fællesskabet. Læs mere her.

Formål

Formålet med vores diakonale arbejde
Målet for vores arbejde er at

 • værne om mennesker, der er truet eller trængt og at bygge livet, fællesskabet og håbet op
 • deltage i løsningen af humanitære opgaver som samfundet ikke alene kan løse
 • yde støtte til forskning og uddannelse
 • kombinere top faglige professionelle kompetencer med omsorg, nærvær og næstekærlighed
 • skabe nye løsninger for at imødekomme fremtidige behov hos samfundets svageste grupper

Formålet opfyldes igennem arbejde med uddannelse, børn, ældre, syge og døende, mennesker i krise og andre grupper med behov for den omsorg, Sankt Lukas Stiftelsens fagligt dygtige og professionelle medarbejdere yder.

Organisation

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne, professionel og ikke mindst traditionsrig, selvejende, diakonal organisation med et stærkt fællesskab og et aktivt engagement i sit arbejde.

Sankt Lukas Stiftelsen blev stiftet 8. maj 1900 og har siden 1932 været bosat i et stort kompleks i Hellerup, som også omfatter egen kirke. Sankt Lukas Stiftelsen er en del af en engageret, aktiv og tjenende folkekirke med levende omsorg for det truede eller trængte medmenneske.

Medarbejdere
400 professionelle medarbejdere og frivillige, hvoraf flere er medlemmer af Sankt Lukas Diakonifællesskab, arbejder på Sankt Lukas Stiftelsen.

Som organisation er Sankt Lukas Stiftelsen i en rivende udvikling både i opgaver og i omfang, og organisationen præges af en sund og velfungerende kultur med høj trivsel og god ånd, der klart kan mærkes, når man træder ind af døren.

Stiftelsens diakonale arbejde
Det diakonale arbejde bygger på det kristne bud om næstekærlighed.

Målet er at værne om mennesker, der er truet eller trængt og bygge livet, fællesskabet og håbet op. Omstændighederne og midlerne varierer i de forskellige arbejdsgrene, men det fælles mål indebærer, at ethvert menneske mødes med værdighed og respekt uanset dets livsituation.

Sankt Lukas Stiftelsens mange opgaver gennemføres ofte i samarbejde med et stort netværk af samarbejdspartnere – stat, regioner og kommuner, kirkelige og sociale organisationer og tværfaglige netværk.

Målgruppe
Børn, unge og voksne med forskelligartede sociale-, fysiske-, psykiske- og åndelige problemstillinger, som medfører behov for særlig støtte og omsorg for at klare tilværelsen og den almindelige hverdag.

Der er oftest tale om de svageste grupper i vort samfund og gennem en række forskellige aktiviteter ydes indsatsen overfor den enkelte og i grupper.

Stiftelsens VærdierStiftelsens vedtægterArbejdsklausulerIndsamlingsnævnetEkstern Persondatapolitik

Årsberetning

 

Download årsberetning 2020

 

Download årsberetning 2019

 

           

Download årsberetning 2018             Download årsberetning 2017

 

 

            

Download årsberetning 2016             Download årsberetning 2015

 

Protektor

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. 2.

Sankt Lukas Stiftelsen har siden 1934 haft tilknytning til Kongehuset via et kongeligt protektorat:

Hendes Majestæt Dronning Alexandrine blev Stiftelsens første protektor. I sit protektorat var hun meget engageret i Stiftelsens basar og frivillige arbejde.

Da Stiftelsen indviede Danmarks første Hospice for voksne blev den nye bygning opkaldt efter Dronningen: Dr. Alexandrines Hus.

Efter Dronning Alexandrine overtog først Hans Majestæt Kong Frederik IX protektoratet efterfulgt af Hendes Majestæt Dronning Ingrid.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. har været protektor siden 2001.

Bestyrelse

Sankt Lukas Stiftelsen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, heraf er 2 medarbejderrepræsentanter og 1 repræsentant for Lukas Fællesskabet. Bestyrelsen vælger selv sine medlemmer, således at der er indsigt i kirkelige, diakonale og erhvervsøkonomiske forhold. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 75.

Yderligere oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlem kan man få ved at klikke på ”mere info” under navnet.

Helle Christiansen

Helle Christiansen

Formand

Chef Kirkens Korshær


 • Født 1957
 • Cand.theol. Københavns universitet
 • Chef for Kirkens Korshær siden 2011 og sognepræst i Blågårdens sogn
 • Tiltrådte Sankt Lukas stiftelsens bestyrelse i november 2013
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2025
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Medlem af bestyrelserne for Knud Hertz og hustru Lilias fond og Asger M. og Grethe Elisabeth Hirschsprungs Fond

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner, bestyrelses- og fondsarbejde, teologisk faglige kompetencer.

Charlotte Dyremose

Charlotte Dyremose

Næstformand

Sognepræst


 • Født 1977
 • Cand. Scient. Pol. samt teologisk tillægsuddannelse fra Københavns universitet.
 • Sognepræst i Slagslunde og Ganløse kirker
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2007
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i TUBA, Blå Kors. Forhenværende medlem af Folketinget

Særlige kompetencer: Politisk strategi og kommunikation. Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner, teologisk faglige kompetencer.

Anders B. Andersen

Anders B. Andersen

Statsaut. revisor


 • Født 1954
 • Statsautoriseret Revisor og tidligere partner i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Statsautoriseret Revisor hos Beierholm
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 1989
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Tidligere medlem af FSR’s Etikudvalg – Danske Revisorers Brancheorganisation

Særlige kompetencer: Økonomisk rådgivning og virksomhedsudvikling i fonde og selvejende institutioner.

Olaf Ingerslev

Olaf Ingerslev

-

Kontorchef


 • Født 1952
 • Cand.polit og cand.stat
 • Konsulent
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 1996
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2025
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Kasserer for: Landsbestyrelsen for KFUKs Sociale Arbejde, bestyrelsen for Heslegårdsvej og Hesselvang Ejerlaug, Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Særlige kompetencer: Ledelse og økonomisk styring af det danske sundhedsvæsen, bestyrelsesarbejde i sociale og kirkelige organisationer.

Peter Birkbak

Peter Birkbak

-

Lukas Fællesskabet


 • Født 1967
 • IT-Forretningsudvikler
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2019
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2022
 • Valgt af Lukas Fællesskabet
 • Anses for uafhængig
 • Menighedsrådsarbejde og bestyrelsesarbejde ved Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole.

Særlige kompetencer: Koordinator for Lukas Fællesskabet, forretningsudvikling og IT

Sys Agnes Rovsing

Sys Agnes Rovsing

Advokat


 • Født 1953
 • Cand.Jur. Københavns universitet
 • Advokat/Partner, Rovsing Advokater P/S
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2025
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Formand for BOJ Fonden, Formand for Ellab Fonden, medlem af andre bestyrelser, tidligere formand for Advokatrådet

Særlige kompetencer: Fonds- og bestyrelses-arbejde.

Ole Bjerglund Thomsen

Ole Bjerglund Thomsen

Sognepræst


 • Født 1976
 • Cand.theol. Københavns universitet
 • Sognepræst i Haslev og Freerslev, Roskilde Stift.
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i oktober 2013
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i forlaget Eksistensen, Den Danske Præsteforening, tidl. formand for KFUM og KFUK i Danmark.

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i kirkelige og diakonale institutioner f.eks. socialt værested, teologisk faglige kompetencer.

Jens Erik Abildgård Thomsen

Jens Erik Abildgård Thomsen

Senioringeniør


 • Født 1951
 • Diplomingeniør, Aarhus Teknikum
 • Senioringeniør, Rambøll
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2025
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Fondsarbejde i Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss A/S)

Særlige kompetencer: Projekt- og bygherrerådgivning inden for byggeri herunder hospitaler, samt voksen- og børnehospice i Danmark, fondsarbejde

Pernille Wiis Weiss

Pernille Wiis Weiss

Europa-Parlamentariker


 • Født 1968
 • Sygeplejerske, Cand.Scient.San fra SDU, Mastergrad i innovation og ledelse CBS (LAICS)
 • Medlem af Europa-Parlamentet
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2025
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i Teatermusset i Hofteatret, Christiansborg, Valby Sogn Menighedsråd

Særlige kompetencer: Politisk strategi og kommunikation, arkitektur og sundhed

Annette Andersen

Annette Andersen

Sygeplejerske Hospice


 • Født 1962
 • Sygeplejerske
 • Sygeplejerske, Sankt Lukas Hospice og børnehospice
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2017
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Valgt blandt Sankt Lukas Stiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen, palliation og hospice området herunder børnehospice.

Lotte Gelbek Casati

Lotte Gelbek Casati

Sygeplejerske Hospice


 • Født 1975
 • Sygeplejerske
 • Sygeplejerske, Sankt Lukas Stiftelsens Hospice
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2019
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2023
 • Valgt blandt Sankt Lukas Stiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen, hospice og palliation.

Jens Maibom

Jens Maibom

Senior Advisor


 • Født 1953
 • Senior Advisor
 • Cand. merc., Udenrigshandel og international finansiering og Lederuddannelse
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2020
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 01.01.2024
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesformand Hotel Nyborg Strand A/S og Nyborg Fonden, Formand for menighedsråd i Jelling Sogn m UNESCO Verdensarv.

Særlige kompetencer: Strategisk ledelse og udvikling, virksomhedsledelse og økonomi, program udvikling med fokus på uddannelse og socialt engagement,
Salg og Marketing ledelse samt bestyrelseserfaring.

Historie

Sankt Lukas Museum fortæller Stiftelsens historie og giver et indblik i de mangeartede opgaver, der i tidens løb er blevet løst.

I takt med velfærdssamfundets udvikling har nogle arbejdsområder undervejs naturligt måtte vige for andre opgaver.

Stiftelsen og ikke mindst Søsterfællesskabet har formået visionært at gribe udviklingen og skabe nye innovative tilbud.

Stiftelsens indsats i samfundet er forblevet inden for pleje, omsorg og undervisning.

Historie                                                                                                                                                                                       København 1886: En adelsfrøken Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm ville gøre en forskel for fattige arbejderbørn. Isabella indrettede arbejdsstuer i en lille lejlighed i Elmegade på Nørrebro, hvor børnene fik almen undervisning og løn for at sy, reparere og stoppe.

Med årene kom der flere arbejdsgrene bl.a. en klinik for 13 patienter og en sygeplejeskole.

Hellerup 1917: Rammerne på Nørrebro blev for snævre, og man købte gården Lundegård i Hellerup med tilhørende jorde, hvor den nye stiftelse blev bygget.

Museets åbningstider

Første onsdag i hver måned kl. 13.00 – 14.30

Juli måned lukket.

Individuelle besøg og grupper er meget velkomne og kan arrangeres ved henvendelse til søster Kirsten Guttmann.

Besøgsadresse:

Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup

Indgang til museet fra parkeringspladsen ved Tuborgvej.

Se historisk overblik
søster Kirsten Guttmann

søster Kirsten Guttmann

Leder

Museum


3945 5203
kiso@sanktlukas.dk

Køkken

At tilberede sunde måltider, der målrettet stimulerer smagsløgene, øger sundheden og gør mad til en glad oplevelse for børn og voksne, ældre og syge. Det er Sankt Lukas Køkkenets vigtigste opgave.

Læs mere

Kontakt

Henrik Nedergaard

Henrik Nedergaard

Adm. direktør

Sankt Lukas Stiftelsen


---
hene@sanktlukas.dk

Silke Nørgaard

Silke Nørgaard

Konstitueret forstander

Lindely


3998 4949
sang@gentofte.dk

Signe Hørlück

Signe Hørlück

Sekretariatsleder og konstitueret hospicechef

Hospice, Udgående Team og Lukashuset


2522 8726
siho@sanktlukas.dk

Mona Poulsen

Mona Poulsen

Leder

Integreret dag-institution Lundegård


2167 4452
mopo@sanktlukas.dk

Lene Bøhme

Lene Bøhme

Køkkenchef

Centralkøkken


3945 5273
lebo@sanktlukas.dk

Inge Steenberg

Inge Steenberg

Leder

-


4079 8869
inst@sanktlukas.dk

Jeanette Blom

Jeanette Blom

Kommunikationschef


2675 3853
jebl@sanktlukas.dk

Pia Reinholm Jensen

Pia Reinholm Jensen

Leder

Refugium Smidstrup Strand


4831 8025
refugium@sanktlukas.dk

Peter Birkbak

Peter Birkbak

Koordinator

Lukas Fællesskabet


2288 4285
koordinator@sanktlukas.dk

Susanne Lynge Riber

Susanne Lynge Riber

DIREKTIONSSEKRETÆR


2522 8712
suri@sanktlukas.dk

Beatrice R. Stokkeby

Beatrice R. Stokkeby

RECEPTIONIST


3945 5200
reception@sanktlukas.dk

Nuno Pereira

Nuno Pereira

Økonomichef


3945 5212
nupe@sanktlukas.dk

Pia Krogh Andersen

Pia Krogh Andersen

Økonomimedarbejder


3945 5213
pian@sanktlukas.dk

Lise Cederholm

Lise Cederholm

Økonomimedarbejder


3945 5216
lice@sanktlukas.dk

Louiza Karlsen

Louiza Karlsen

Lønmedarbejder


3085 2499
loka@sanktlukas.dk

Pascal Steffan

Pascal Steffan

Lønmedarbejder


3945 5214
past@sanktlukas.dk

Maibrith Bonnerup

Maibrith Bonnerup

HR-konsulent


3085 2485
mabo@sanktlukas.dk

Birgitte Groth

Birgitte Groth

HR-jurist


3085 2463
bigo@sanktlukas.dk

Louise Saugman Petersen

Louise Saugman Petersen

Chef

Ledelsessekretariatet


2365 4767
lope@sanktlukas.dk

Rebekka Fischer Munch

Rebekka Fischer Munch

-

Ledelsessekretariatet


(på barsel)

Amalie Stenhøj Andersen

Amalie Stenhøj Andersen

AC-medarbejder

Ledelsessekretariatet


3085 2474
aman@sanktlukas.dk

Morten Barsballe Schmidt

Morten Barsballe Schmidt

AC-medarbejder

Ledelsessekretariatet


3085 2479
mobs@sanktlukas.dk

Lise Milling Petersen -

Lise Milling Petersen -

AC-medarbejder

Ledelsessekretariatet


3085 2478
limp@sanktlukas.dk

Anne Grønbo Alm

Anne Grønbo Alm

Sundhedsmedarbejder

Ledelsessekretariatet


3085 2453
agal@sanktlukas.dk

Bruno Olsen

Bruno Olsen

IT-supporter


3085 2465
brol@sanktlukas.dk

Casper Schmidt

Casper Schmidt

IT-supporter


3085 2480
cash@sanktlukas.dk

Kim Weiergang

Kim Weiergang

Serviceleder


5173 1701
kiwe@sanktlukas.dk

Iwona Lakoma

Iwona Lakoma

Rengøringsleder


3945 5262
iwla@sanktlukas.dk