Lovpligtig information

Organisation og lovpligtig information

Som erhvervsdrivende fond offentliggør vi hvert år vores årsregnskab samt bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Her på siden finder du desuden Sankt Lukas Stiftelsens vedtægter og vores oversigter over bestyrelsens sammensætning.