“I Lukashuset hjælper vi de indlagte børn og unge og deres familier med at leve et så normalt familieliv som muligt. Vi har fokus på lindring og aflastning, og vi taler om det, der er svært. Det styrker familierne til bedre at håndtere hverdagen med et alvorligt sygt barn.”

Inger Thing Dittmann

oversygepljerske

job og karriere

FAGLIGT PERSPEKTIV