Coronaforholdsregler

I Lukashuset indlægger vi fortsat børn, unge og familier i henhold til normal visitation.

Vores indlagte familier kan modtage besøg. Vi henstiller til, at man

 • begrænser antallet af besøgende
 • er omhyggelige med håndhygiejnen, holder afstand til de indlagte og om muligt anvender mundbind.

Pårørende eller gæster med symptomer på COVID-19 må ikke besøge Lukashuset.

Er du som pårørende i tvivl eller har påtrængende spørgsmål så kontakt personalet i Lukashuset på
tlf. 39 45 51 10.

Lukashuset – aflastning, lindring og hospice for børn og unge

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning.

I Lukashuset tilbydes en palliativ indsats til børn og unge med livstruende sygdom og deres familier. Indlæggelse tilbydes under hele sygdomsforløbet afhængigt af den enkelte families behov.

Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst. Hertil kommer hospitalsklovn, musiker og frivillige.

Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til hele familien, og hvor livskvalitet for hele familien er i fokus. Vi ser barnet bag diagnosen og har øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

Ophold er gratis. Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

Hvem kan få hjælp?

Målgruppen 

Børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for en specialiseret palliativ indsats. Behov for palliativ pleje afhænger ikke af en specifik diagnose. Indlæggelse i Lukashuset vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning. Børn og unge  kan under  indlæggelse være i behandling iværksat af praktiserende læge eller hospitalslæge.

 

Spørgsmål vedrørende indlæggelse i Lukashuset

Fagpersoner såvel som familie eller pårørende er velkomne til at kontakte afdelingssygeplejersken eller vagthavende sygeplejerske, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker at besøge Lukashuset inden en henvisning udarbejdes eller en indlæggelse planlægges. Se kontaktmuligheder her.

 

Henvisning

Henvisning til Lukashuset kan foretages af praktiserende læge eller af læge på en hospitalsafdeling. Herefter vil Lukashusets personale kontakte familien. Indlæggelse tilbydes ud fra en vurdering af barnets / den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning. Benyt henvisningsformular eller link til elektronisk henvisning nedenfor:

 

HenvisningsformularVejledning for elektronisk henvisningVejledning til henvisning via SundhedsplatformenFolder om LukashusetBrochure on Lukashuset

Evaluering

Forside til web

Lukashuset giver livskvalitet, ro og stabilitet til familier i kaos

Evaluering fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at Lukashuset har afgørende betydning for familier med livstruede syge børn. Download rapport

Keynotes: Indlagte familier og eksterne samarbejdspartnere oplever

 • at personalet i Lukashuset er gode til at lindre de indlagte børn både i akutte situationer og i stille perioder
 • at Lukashuset er et godt supplement til hospitalet ved komplicerede, usikre og potentielt lange sygdomsforløb
 • at familierne får genetableret et familieliv, der ellers har været kaotisk og får mere overskud i hverdagen
 • at familierne er glade for de fysiske rammer, hvor de har mulighed for at være samlet og leve et mere almindeligt familieliv

Læs mere om Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Tilbud og indsats

Lukashuset er for hele familien

Der er typisk tale om planlagte og tidsafgrænsede indlæggelser.

I Lukashuset tilbydes en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats med fokus på:

 • Symptomlindring af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
 • Medicinsk og ikke-medicinsk lindring af fx smerter, åndenød, mavetarmproblemer, spasticitet og kvalme
 • Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre eller andre pårørende
 • Sundhedsfagligt personale døgnet rundt
 • Særlige indsatser ved livsafslutning og efter døden

“Gå” en tur i Lukashuset

Klik på billederne til højre og “gå” en tur i Lukashuset

I Lukashuset kan de indlagte børn og unge og deres familier leve et så normalt familieliv som muligt. Der er plads til almindelige familieaktiviteter og livsudfoldelse for store og små på trods af sygdom.

Boligerne
Hver familie får to sammenhængende stuer, hvor det syge barns plejebehov samt familiens behov for privatliv kan rummes. Boligerne er indrettet hjemligt med bl.a. sofagruppe, spisebord, senge og tv.

 

Fællesrum

Der en række fællesrum, hvor familien har andre muligheder end hjemme: fx i et stort karbad og et fysioterapirum. I spisestuen og dagligstuen har man mulighed for at møde andre familier, som står i en lignende situation.

 

 

Udeområder
Fra Lukashuset er der via en terrasse udgang til en sansehave og legeplads, der ligger som del af Stiftelsens gamle park.

I sansehaven er der blandt andet vandanlæg og duft- og plukkebede.
Legebarnet kan slå sig løs i på trampolinen eller xylofonen.
Der er let adgang for kørestole og andre hjælpemidler.

Job / frivillig

Job

Aktuelt søger vi sygeplejersker og en psykolog.

Ledige stillinger inden for hele Sankt Lukas Stiftelsen kan ses her.

Jobrelaterede spørgsmål stiles til afdelingssygeplejerske Inger Dittmann på indi@sanktlukas.dk.

 

Frivillig – Giv lidt af dig selv og få meget igen!

Som frivillig i Lukashuset kan du være med til at gøre en forskel for det syge barn, men i høj grad også for søskende og forældre. Vi optager pt. ikke nye frivillige, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere og gerne vil skrives på venteliste: blivfrivillig@sanktlukas.dk

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder direkte fra Lukashuset

2-4 gange årligt

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Sygeplejerskerne træffes på: 3945 5110

Post til Lukashuset kan sendes til:
Lukashuset
Bernstorffsvej 20 C
2900 Hellerup

Henvisninger sendes til: Lukashuset@sanktlukas.dk. Læs mere om henvisninger her

Besøg Lukashuset:
Familier med børn og unge med livstruende sygdom er til en hver tid velkommen til at besøge os, se Lukashuset og møde personalet. Kontakt afdelingssygeplejersken for at lave en aftale.

Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne

på vagt


3945 5110
hbarn@sanktlukas.dk

Inger Thing Dittmann

Inger Thing Dittmann

Afdelingssygeplejerske


2490 2491
indi@sanktlukas.dk

Thomas Feveile

Thomas Feveile

Hospicechef


3945 5396
thfe@sanktlukas.dk

Gaver, donationer og andre henvendelser

Gaver, donationer og andre henvendelser

Information


2522 8726
infolukashuset@sanktlukas.dk

Støt Lukashuset

Vi er taknemmelige for alle gaver, der samlet løfter udviklingen af Lukashuset til gavn for de berørte familier.

Lukashuset har brug for støtte til:

 • Forbedring af den fysiske ramme, fx medicinsk udstyr, møbler eller legetøj.
 • Faglig udvikling af personalet, som arbejder i et nyt felt, der er i stadig udvikling.
 • Konkrete projekter, fx:
  • fotobøger med billeder af professionel fotograf.
  • musikalsk lindring, hvor professionel musiker spiller for og med de indlagte.

Har du spørgsmål vedrørende en donation kontakt: infolukashuset@sanktlukas.dk eller 2522 8726.

Sådan støtter du

 

Ambassadører

“Jeg støtter Lukashuset, fordi denne sag giver så meget mening at støtte, og det håber jeg at kunne være med til at få mange flere til at få øjnene op for ”

Henrik Koefoed

 

 

 

 

 

 

“Jeg er far, og da jeg fik den her sag foran mig, ramte det mig allerhårdest, at jeg ikke vidste, at Lukashuset eksisterede. For mig handler det om at udbrede kendskabet til Lukashuset og deres professionelle arbejde”.

                                                                                                                                                          – Jesper Nøddesbo