Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen – Whistleblower-ordning

Whistleblower-politik

Som ansat eller frivillig i Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, herunder Bofællesskabet Rosenly og Refugium Smidstrup Strand eller som ansat i Børneinstitutionen Lundegård (samlet kaldet ”Sankt Lukas”), kan du foretage indberetninger til Sankt Lukas’ whistleblowerordning om:

  1. overtrædelser af gældende EU-lovgivning,
  2. alvorlige overtrædelser af gældende lovgivning,
  3. øvrige alvorlige forhold, eksempelvis seksuel chikane (uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner) eller grov chikane med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Whistleblowerordningen skal hverken erstatte eller træde i stedet for de eksisterende kommunikationsveje i Sankt Lukas. Hvis du er ansat eller frivillig hos Sankt Lukas eller ansat i Børneinstitutionen Lundegård og har været udsat for seksuel chikane eller grov chikane, skal du vide, at du trygt kan henvende dig til din leder (eller andre i ledelsen), tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant mv. Uanset hvilken kommunikations-vej du vælger, vil din henvendelse blive taget alvorligt, undersøgt og håndteret så godt som muligt.
Whistleblowerordningen er en kanal, der kan benyttes i de tilfælde, hvor en hændelse ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, eller hvor du ønsker anonymitet i forhold til Sankt Lukas. Ønsker du at være anonym, skal du undlade at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger i din indberetning. Derudover skal du være opmærksom på ikke at indberette fra en PC, telefon mv., som er udleveret af Sankt Lukas eller fra en PC, telefon mv., der er opkoblet på organisationens netværk/intranet. Du skal tilgå indberetningsportalen direkte ved enten at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internetbrowser.

Adressen er https://sankt-lukas.legalsys.dk/wb

Inden du sender en indberetning til whistleblowerordningen, er det vigtigt, at du læser Sankt Lukas’ whistleblowerpolitik. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad du kan indberette til ordningen (se også punktopstillingen ovenfor). Du kan også finde oplysninger om processen efter indberetningen, og om hvordan dine oplysninger håndteres og anvendes, herunder hvordan de eventuelt vil indgå i videre sagsbehandlingsskridt og ved undersøgelser af sagen mv.

Din indberetning bliver håndteret og vurderet af SIRIUS advokater. Hvis en indberetning giver anledning til, at der skal foretages yderligere undersøgelser, så kan enten Sankt Lukas eller SIRIUS advokater stå for de videre undersøgelser. Både Sankt Lukas og SIRIUS advokater kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen oplyses tilstrækkeligt og håndteres korrekt. Der kan endvidere være behov for, at en eller flere personer i ledelsen orienteres om det omhandlede forhold, hvis dette vurderes nødvendigt i den kon-krete situation og under de konkrete omstændigheder.

Når du foretager en indberetning, opretter du samtidig en kommunikationskanal, og du vælger selv et password. Du bruger dette, når du logger ind i systemet for at se, om der er stillet spørgsmål til dig. Du forbliver derfor anonym, medmindre du har angivet dine personlige oplysninger i din indberetning. Hvis SIRIUS advokater har for få oplysninger om hændelsen, der indberettes om, kan de blive nødt til at henlægge sagen.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at de oplysninger, som du afgiver i en indberetning, skal være rigtige og gives i god tro. Du må ikke bevidst give urigtige eller vildledende oplysninger.
På grund af indholdet af lov om beskyttelse af whistleblowere og indholdet af databeskyttelsesreglerne er whistleblowerordningerne forskellige for ansatte under Børneinstitutionen Lundegård og ansatte og frivillige under Sankt Lukas i øvrigt. Det er derfor vigtigt, at du vælger rigtigt, når du skal foretage indberetning, af-hængigt af om du er ansat i Børneinstitutionen Lundegård eller ansat eller frivillig i Sankt Lukas i øvrigt.

Hvis du har spørgsmål til ordningen eller har brug for vejledning, kan du altid rette henvendelse til den tele-foniske hotline, der er tilknyttet whistleblowerordningen, ved advokaterne Helle Nøhr Larsen og Laura Riggelsen på telefonnummer 88 88 85 85.

Hvis du er ANSAT ELLER FRIVILLIG I FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN, skal du læse den gældende whistleblowerpolitik for WHISTLEBLOWERPOLITIK OG TELEFONISK HOTLINE – ANSATTE OG FRIVILLIGE HOS SANKT LUKAS.

Hvis du er ANSAT ELLER FRIVILLIG I BØRNEINSTITUTIONEN LUNDEGÅRD, skal du læse den gældende whistleblowerpolitik for WHISTLEBLOWERPOLITIK OG TELEFONISK HOTLINE – ANSATTE OG FRIVILLIGE I BØRNEINSTITUTIONEN LUNDEGÅRD.

Hvis du er interesseret i statistikken for henvendelser til whistleblowerordningen, kan du se den her