Hospice

På hospice giver vi mennesker med livstruende sygdomme lindrende behandling og pleje, hvor nærvær og mulighed for livsudfoldelse er i fokus. Indlæggelse kan tilbydes ved livets afslutning eller som symptomlindrende ophold af ca. 2-3 ugers varighed.

Specialiserede læger, sygeplejersker og fysioterapeuter varetager den lindrende behandling og yder, sammen med vores præst, omsorg og pleje for det hele menneske såvel fysisk, psykisk, socialt, åndeligt og eksistentielt. Det sker som et tværfagligt team i tæt dialog med patienter og pårørende.

Indsatsen retter sig bl.a. mod lindring af smerte, kvalme, åndenød, uro, angst, magtesløshed og træthed. Ofte er der behov for, at lindringen af fysiske symptomer justeres flere gange i døgnet.

Det tværfaglige personale, et stort korps af frivillige, husets indretning og udendørsarealer gør det muligt at støtte patienter i at videreføre det liv, de vaner og interesser, som de ønsker og magter. Vi ser mennesket, ikke kun sygdommen.

I hospice er der også fokus på de pårørende og deres tryghed og ro. Der er plads og rum til samvær og ingen faste besøgstider. De pårørende kan være til stede efter ønsker og behov. Rammerne gør det muligt for pårørende at læse, lege, se tv, arbejde på pc, lave mad, spise og overnatte.

Ophold på hospice er gratis. Vi modtager patienter fra hele landet.

Hent folder om Hospice

Henvisning

Livets afslutning eller kortere midlertidig indlæggelse

Indlæggelse på hospice kan ske som et ophold med henblik på livets afslutning, eller det kan være et kortere ophold med henblik på at optimere din lindrende behandling

For at kunne komme på hospice skal du opfylde følgende:

 • Du skal være over 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark
 • Du må ikke være i en behandling, hvis hensigt er helbredende
 • Du skal selv ønske indlæggelse på hospice, og du skal være bevidst om din sygdomstilstand
 • Du skal have problemstillinger, som kræver specialiseret lindrende behandling

Henvisning

Hvis du ønsker at blive indlagt på Sankt Lukas Hospice, skal din praktiserende læge eller hospitalslægen henvise dig ved at anvende nedenstående link.

Få hverdage efter vi har modtaget din henvisning, vil vores visitation bekræfte modtagelsen af henvisningen samt aftale en tid for et eventuelt visitationsbesøg.

 

Visitationsbesøg

Før du kan blive indlagt på Sankt Lukas Hospice, vil en sygeplejerske fra hospice som regel aflægge dig et visitationsbesøg. Et af formålene med besøget er at sikre, at beslutningen om at komme på hospice er din, og at du er indforstået med, at pleje og behandling under indlæggelsen på Sankt Lukas Hospice udelukkende er af lindrende karakter. Endvidere danner sygeplejersken sig et indtryk af dine pleje- og lindringsbehov.

Den endelige visitation til Sankt Lukas Hospice foretages af en af vores overlæger i samarbejde med visitationssygeplejersken. Visitationen bygger på oplysninger fra samtalen med dig samt på indhentede journaloplysninger fra sygehus eller behandlende læge.

Ved eventuelle spørgsmål er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte vores visitation alle hverdage, bedst mellem kl. 8 og 9 på telefon 3945 5118

 

 

Vejledning til elektronisk henvisningBrugere af sundhedsplatformen

Faciliteter på Hospice

Sankt Lukas Hospice har 24 enestuer

Hver enestue indeholder en elektronisk seng, sengebord, og en justerbar hvilestol/lænestol med tilhørende bord. Der er separat toilet med tilhørende håndvask til hver stue.

På alle stuer er der fladskærms-tv og gratis internetforbindelse (wifi).

Vi anbefaler, at patienten selv tager en mobiltelefon med, da der ikke er telefon på stuerne.

 

 

Andre faciliteter og tilbud

 • Mulighed for besøg af pårørende hele døgnet
 • Overnatnings muligheder for pårørende
 • Legehjørne til børn
 • Mulighed for besøg af kæledyr
 • Karbad med tilhørende duftterapi og musik
 • Stillerum, hvor man kan finde ro og være sig selv
 • Dagligstue og spisestue for pårørende
 • Pårørendekøkken med mulighed for at lave mad samt opbevaring af madvarer
 • Mulighed for at sætte personlig præg på stuen med eksempelvis egne billeder
 • Gudstjeneste hver onsdag på hospice
 • Udsigt til parken eller grønne områder fra alle stuer
 • Delvis overdækket terrasse på 3. sal med udsigt over parken
 • Mulighed for at komme op på terrassen, også selv man er sengeliggende
 • Musikarrangementer
 • Frivillige

Specialiseret palliativ behandling

Specialiseret palliation vs. basal palliation

Inden for palliation skelnes der imellem:

 1. Palliation på specialiseret niveau, som varetages af personale på hospice,
 2. Palliation på specialist niveau, som varetages i palliative teams og –enheder på hospital,
 3. Palliation på basisniveau, som kan foregå både i eget hjem, på plejehjem og på hospital.

Det specialiserede niveau er kendetegnet ved at have palliation som hovedopgave og ved et tværfagligt personale, der er særligt uddannet til denne opgave.

På Sankt Lukas Hospice er der ansat specialuddannede læger. Sammen med lægerne udgør sygeplejersker, fysioterapeuter og præst det tværfaglige specialiserede behandlingsteam, der arbejder på en høj faglig standard, som er under konstant udvikling. Vi arbejder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats samt WHO’s mål for den palliative indsats. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende værdiggrundlag og mål i vores palliative behandling og pleje:

“at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig/eksistentiel art” (WHO).

 

På Sankt Lukas Hospice tilbydes en palliativ indsats, der:

 • omfatter lindring af smerter, kvalme, åndenød og træthed
 • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
 • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
 • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
 • tilbyder støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
 • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
 • har til formål at fremme livskvaliteten og kan have en positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som fx kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

Lindrende behandling

Den lindrende behandling

Lindrende behandling hedder i fagsprog palliativ behandling, og det dækker over en behandling, som lindrer fremfor at helbrede. Lindring af dine lidelser er en forudsætning for, at du kan nyde de ting, du sætter pris på.

Lindrende behandling inddrager alle aspekter, som hører med til at være menneske. Det betyder, at vores behandling ikke kun fokuserer på det fysiske aspekt i et menneske, men også inddrager det psykiske, det sociale, det åndelige og det eksistentielle aspekt. Eksempler på det forskellige aspekter:

Det fysiske aspekt

 • Smerter
 • Kvalme
 • Åndenød
 • Mave/tarm-problemer
 • Træthed
 • Nedsat appetit

Det psykologiske aspekt

 • Tristhed
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Angst
 • Indre uro
 • Indelukkethed

Det sociale aspekt

 • Dine pårørende og deres sorg
 • Dit samvær med andre mennesker, når du er syg.
 • Det svære i at inddrage dine pårørende i dine tanker og følelser.
 • Hjælp til at finde en god måde at være sammen på med dine pårørende.
 • Sorgen over tabet af hinanden.

Det åndelige/eksistentielle aspekt

 • Tanker om meningen med livet, når man får en dødelig sygdom.
 • Tanker om Guds tilstedeværelse.
 • Tanker om døden, og hvad der sker, når man er død.

Ovenstående aspekter fletter ofte ind i hinanden, og det er derfor, vi inddrager dem alle i vores behandling. Man kan fx opleve smerter, som måske er mere psykisk betingede end fysisk betingede. Derfor er vores behandling ikke kun medicinsk, men omfatter også samtale, massage, præstebesøg og hjælp, støtte samt omsorg i den daglige pleje – alt sammen med udgangspunkt i dine behov.

Indlagt på hospice

 

Modtagelsen på hospice

Den dag du bliver indlagt på Sankt Lukas Hospice, bliver du modtaget af en sygeplejerske og en læge. Måske er du træt ovenpå transport, nye indtryk og nye mennesker, så vil samtalerne enten tages i små etaper eller udskydes til, at energien er til det. Tankerne bag samtalen er, at vi gerne vil have et indblik i din livshistorie, og høre dine forventninger til dit ophold på hospice.

 • Hvad der betyder noget for dig, og giver mening for dig?
 • Hvad du har lyst til?
 • Hvad der er vigtigt for dig, at du gør selv?
 • Hvad vil du gerne have hjælp til?
 • Hvad er dine forventninger til os?

Du vil få tilknyttet en kontaktlæge og et lille team af sygeplejersker, så det som udgangspunkt vil være de samme sygeplejersker, der passer dig.

Din energi og dit humør kan variere meget fra dag til dag, derfor forsøger vi, at være så fleksible som muligt, og tilpasser udførelsen af hverdagens gøremål ud fra dine behov og energi den pågældende dag. Der er ingen fast døgnrytme på hospice andet end den, som du og dine pårørende ønsker.

 

Vi arbejder tæt sammen med dig og dine pårørende om at varetage dine behov, således at vi kan give den bedst mulige pleje, omsorg og behandling på både det fysiske, psykiske, sociale og åndelige område.

 

Omgivelserne på Sankt Lukas Hospice

Fra de fleste af stuerne er der en smuk udsigt ud over haven, som har sin historie helt tilbage fra Sankt Lukas Stiftelsens oprindelse. På 3. etage er der en stor delvis overdækket terrasse, ligeledes med udsigt over haven. Haven og tagterrassen giver dig og dine pårørende mulighed for at nyde luften, duftene, lydene og lyset, uanset vejret og om du er gående, i kørestol eller sengeliggende.

Hver etage rummer en fælles dagligstue og spisestue, som begge kan bruges af dig og dine pårørende. I tilknytning til spisestuen er der et gæstekøkken, som giver mulighed for eventuelt opbevaring af egen mad. Dine pårørende har mulighed for selv at lave mad eller arrangere en sammenkomst, fx fejring af en fødselsdag.

Dagligstuen danner rammen om forskellige arrangementer, bl.a. af musisk karakter. Her holdes hver onsdag en kort gudstjeneste, hvor du og dine pårørende kan deltage. Det er også muligt at lytte til gudstjenesten via højtaler på værelset. Dagligstuen er stor nok til, at en seng kan køres ind, så du stadig kan deltage i de aktiviteter, der måtte finde sted derinde, også selvom du er sengeliggende.

Når der ikke er aktiviteter i dagligstuen, er der plads til voksne, unge og børn, der gerne vil se TV, DVD, høre musik, lege eller arbejde ved en computer. Hver etage har en computer til rådighed. For mindre børn er der indrettet et legehjørne.

Et stort lyst badeværelse med eleverbart badekar gør det muligt at få et afslappende karbad, med duftolier efter eget ønske, levende lys, musik og måske nyde et glas vin. Er man sengeliggende, kan man sagtens benytte karbadet alligevel.

Ud over karbadet er der mulighed for almindelig brusebad.

På 1. etage findes et smukt stillerum, enkelt indrettet, lyst og med smukke mosaikvinduer ud mod haven, som giver et helt specielt lys, når solen skinner igennem dem. Dette er et rum til eftertænksomhed, hvor man kan tænde et lys, samtale, bede en bøn eller have mulighed for at være alene med sine tanker. Der er også et musikanlæg i rummet.

 

Pårørende og gæster

Der er ikke faste besøgstider, og med enestue er der gode muligheder for samvær med dine nærmeste. Der er mulighed for, at pårørende kan overnatte på hospice, enten på stuen eller i et andet rum på hospice.

Kontakt

Send sikker mail: hospice@sanktlukas.dk

Sankt Lukas Hospice
Sankt Lukas Vej 15
2900 Hellerup

Sankt Lukas Hospice ligger i grønne og rolige omgivelser i Dronning Alexandrines Hus i Sankt Lukas Stiftelsens have i Hellerup. Indgang til Hospice fra Sankt Lukas Vej 15 eller gennem hovedporten på Bernstorffsvej 20.

Bus 21 har stoppested nær hovedporten. Bus 150S og 185 har stoppested ved Lyngbyvej, ca. 10 minutters gang fra hovedporten. Tog til Hellerup Station og Bus 21 til hovedporten.

Sikker mail

Sikker mail

Hospice


hospice@sanktlukas.dk

Visitationen

Visitationen

Sygeplejersker

Hospice


3945 5118 / 50926816 (hverdage kl. 7.30-15)
visitation@sanktlukas.dk

Sygeplejerskerne 1. sal

Sygeplejerskerne 1. sal

Sygeplejersker

Hospice


3945 5100 / 5133 8628
hospice@sanktlukas.dk

Sygeplejerskerne 2. sal

Sygeplejerskerne 2. sal

Sygeplejersker

Hospice


3945 5303 / 5148 9768
hospice@sanktlukas.dk

Signe Hørlück

Signe Hørlück

Hospicechef

Hospice


2522 8726
siho@sanktlukas.dk

Lotte Gelbek Casati

Lotte Gelbek Casati

Afdelingssygeplejerske

Hospice


3085 2500
loge@sanktlukas.dk

Lisbeth Christiansen

Lisbeth Christiansen

Udviklings-sygeplejerske

Hospice


2939 3331
lich@sanktlukas.dk

Bliv frivillig på Sankt Lukas Hospice

Vi er i gang med at nytænke det frivillige arbejde på Sankt Lukas Hospice og har derfor ikke mulighed for at tage nye frivillige ind foreløbigt. Når vi igen har mulighed for dette, vil det blive slået op her på hjemmesiden og Sankt Lukas Stiftelsens sociale medier.