Besøg på Lindely

Det glæder os, at det igen er muligt for beboerne på Lindely at få besøg af alle pårørende. Det er dog vigtigt stadig at følge myndighedernes generelle råd og ligeledes overholde forsamlingsloftet på 5 personer.

 

Det betyder at

  • I maksimalt må være 5 personer samlet inklusiv beboeren
  • I skal holde en afstand på to meter både til beboer, personale og andre pårørende
  • I skal være opmærksom på god hygiejne, herunder især håndhygiejne
  • I skal bære mundbind eller visir, når I er på Lindely. Mundbind er at foretrække, da udåndingsluften filtreres

Vi anbefaler, at besøg, så vidt muligt, foregår udendørs, da det reducerer risikoen for smitte.

 

Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom og/eller er testet positiv for Covid-19. Man skal være symptomfri i 48 timer, før man må komme på besøg.

Lindely

At leve hele livet med høj livskvalitet er ethvert menneskes ønske. På Lindely er det derfor vores fornemste opgave at skabe rammerne for, at beboerne kan bevare livsglæden i dagligdagen.

En hverdag med fortsat glæde tager udgangspunkt i beboerens liv og personlighed og i de funktioner, som beboeren har, og som kan styrkes. Derfor sørger vi for, at gode gamle vaner fra dagligdagen kan leve videre på Lindely, ligesom vi støtter beboeren i at holde fast i sine interesserer og passioner.

Samværet med de øvrige beboere bygger på aktiviteter og fællesskab. En aktiv hverdag øger livsglæden og styrker engagementet, hvad enten man synger i kor, går til gymnastik, tager på udflugt ud af huset, sylter asier og bær fra Lindelys egen have, binder buketter til Lindelys spisestuer eller sammen spiser mad fra grillen i haven på lune sommeraftner.

Det er en omvæltning at flytte sit hjem til en plejebolig efter et langt liv i egen bolig. Derfor har vi på Lindely stort fokus på at genskabe en god hverdag for beboeren så hurtigt som muligt ved blandt andet at byde de pårørende velkommen som en del af huset.

Lindely blev ombygget og moderniseret i 2013 og bygger videre på Sankt Lukas Stiftelsens mangeårige tradition for og erfaring med omsorg for ældre medmennesker.

Plejeboliger

Lindely består af 65 velindrettede plejeboliger af forskellig størrelse fordelt på 3 etager:

29 2-værelses boliger på 68 m2 inkl. andel af fællesboligarealer og andre fællesarealer

36 1-værelses boliger på 47-60 m2 inkl. fælles boligarealer og andre fællesarealer.

Hver bolig har en lille entré, køkkenniche, bad og toilet.
Boligen indretter du selv med egne møbler, gardiner, lamper og fotografier, så du kan skabe dig det hjem, du ønsker.

Pårørende
For alle er det er en meget svær periode i livet at skulle flytte fra sin egen bolig til plejehjem. I dette livsafsnit er dine pårørende en meget vigtig del, og vi vil meget gerne have dem til at blive en del af huset.

Pårørende og familie er derfor altid meget velkomne til at aflægge besøg, og til at deltage mest muligt i såvel din dagligdag som ved fester og udflugter.

Dine pårørende har mulighed for at købe kaffe og te og for at deltage i middags- og aftensmåltid mod betaling.

Aktiviteter
På Lindely tilgodeser vi den enkeltes behov, og vi sikrer livskvalitet ved omsorg, pleje og aktiviteter. Vi tilbyder således mange forskellige aktiviteter og tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer.

Derudover er der mulighed for hver søndag at deltage i højmesse i Sankt Lukas Stiftelsens kirke og gudstjeneste på Lindely to gange om måneden.

 

Vort beboerblad ”Under Linden” omdeles til alle på Lindely. Heri kan du bl.a. læse om månedens aktiviteter og nyheder.  ”Under Linden” kan læses nedenfor.

For yderligere information se Praktisk information nedenfor.

Praktisk informationBeboerblad Under Linden juni/juli 2021

Aflastningsboliger

På Lindely er det vores fornemste opgave at skabe rammerne for, at du under dit ophold på aflastning i Lindely genskaber livsglæde og kvalitet i din tilværelse på trods af alderdom, sygdom og handicap.
Det er vort ønske at hjælpe dig til at styrke dine funktioner og genskabe dit eget liv og personlighed, så den endelige beslutning om fremtiden kan tages ud fra dine ønsker, interesser og passioner.

Aktiviteter på Lindely
Under aflastningsopholdet vil du blive en naturlig del af de aktiviteter og det fælleskab, der er på Lindely. Vi har meget stor erfaring med at skabe en så aktiv og tryg dag som muligt, hvilket øger livsglæden og styrker engagement i tilværelsen. Dette gælder hvad enten man synger i kor, går til gymnastik, tager på udflugt ud af huset, bager eller griller en sommeraften.

Pårørende
For alle er det er en meget svær periode i livet at skulle tage beslutning om evt. at skulle flytte fra sin egen bolig til plejehjem. Derfor har vi på Lindely stor fokus på at genskabe dine resurser og afklare din livssituation. I en sådan beslutning er dine pårørende en meget vigtig del, og vi vil meget gerne have dem til at blive en del af huset.

Pårørende og familie er derfor altid meget velkomne til at aflægge besøg, og der er mulighed for at købe kaffe og te og for at deltage i middags- og aftensmåltid mod betaling.

Boligerne
På Lindely har vi 7 møblerede aflastningsboliger, alle indrettet med

  • en lille entré
  • køkkenniche
  • bad og toilet
  • en dejlig lys stue
  • TV

Der er fællesarealer på alle etager i Lindely, som du og dine pårørende er velkomne til at benytte.

På Lindely tilgodeser vi den enkeltes behov, og vi sikrer livskvalitet ved omsorg, pleje og aktiviteter. For yderligere information se Praktisk information nedenfor.

Praktisk information

Café Mødestedet

At dele nogle timer med andre mennesker, som har lyst og tid til en kop kaffe og en snak. Det er udgangspunktet for samværet i Sankt Lukas Stiftelsens sociale café Mødestedet.

Alle hverdage byder Mødestedet pensionister, beboere på Lindely, pårørende og andre interesserede indenfor til et trygt fællesskab og en bred vifte af aktiviteter, der giver glæde, ny livslyst og støtte til at klare dagligdagens udfordringer.

Man er velkommen til ”bare at være” i Mødestedet, eller man kan få ” en kop kaffe med samtale”, som er Mødestedets særkende. Stedets leder og/eller en frivillig medarbejdere har hver dag sat tid af til samvær med mennesker, der har brug for at tale med et andet menneske.

AKTIVITETER
Gæster i Mødestedet kan desuden deltage i en bred vifte af mangeartede fællesaktiviteter, som drives af frivillige og brugerne selv.

Mødestedet huser forskellige temagrupper samt en spændende foredragsrække hver anden tirsdag. Oversigt over grupper og foredrag finder du under Aktiviteter nedenfor.

MØDESTEDET
Mødestedet deler lokaler med Lindely, og besøgende i Caféen er meget velkomne til at benytte haven.

Medarbejdergruppen består af: søster Ingrid Gerner, daglig leder og ca. 10 frivillige medarbejdere

ÅBNINGSTIDER
Café Mødestedet har åbent mandag – fredag kl. 10 – 15.30
Der er lukket i jul og nytår og en kortere periode i løbet af sommeren.

BESØGSADRESSE
Café Mødestedet
(Indgang gennem Lindely)
Sankt Lukas Vej 9A, stueetagen
2900 Hellerup

Tlf: 39455206
Mail: moedestedet@sanktlukas.dk

Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderådet fungerer som et forum for dialog mellem Lindely, beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i plejeboligerne på Lindely.

Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådets opgavevaretagelse ændrer ikke på de kompetencer, der er tillagt Lindelys ledelse og bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen.

Rådet inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje og omsorgsindsatsen, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.m.

Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden.

Referaterne fra møderne offentliggøres i beboerbladet, “Under Linden” og lægges på hjemmesiden her.

Madudvalg
Der er nedsat et Madudvalg som står for udarbejdelse af kostplaner, inddrages i beslutningerne omkring kostens sammensætning og indhold samt spisesituationerne, bl.a. vedrørende borddækningen og bordudsmykningen. Madudvalget afholder møde efter behov.

 

Kompendium Beboer- og pårørenderådRådets Sammensætning

Tilsyn

Den 2. marts 2020 havde Lindely besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med et planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83-87.

Tilsynsrapporten kan ses her:

Tilsynsrapport

Kontakt

Adresse:
Lindely c/o Sankt Lukas Stiftelsen
Sankt Lukas Vej 9A og 9B
2900 Hellerup

Tlf. 3945 5001 (ansvarshavende)
Email: lindely@sanktlukas.dk

Find vej

Lindely ligger i grønne og rolige omgivelser på Sankt Lukas Vej 9 A + 9 B, i Sankt Lukas Stiftelsens have i Hellerup.
Adgang til Lindely direkte fra Sankt Lukas Vej eller gennem hovedporten på Bernstorffsvej 20, Hellerup.

Med offentlig transport

Bus 21 og 185 har stoppested nær hovedporten
Bus 150S har stoppested ved Lyngbyvej, ca. 10 minutters gang til hovedporten
Tog til Hellerup Station og Bus 21 til hovedporten

KONTAKTOPLYSNINGER
Silke Nørgaard

Silke Nørgaard

Konstitueret forstander


sang@gentofte.dk

Bliv frivillig i Lindely

Vil du være med til at gøre en forskel i dagligdagen for vores ældre beboere? Som frivillig på Lindely kan du gøre en stor forskel ved at hjælpe med at skabe rammerne for, at medmennesker i deres livs efterår får livsglæde og nærvær i dagligdagen samtidig med, at du selv får et stort menneskeligt udbytte af arbejdet.

Ansøg: Send en kort motiveret ansøgning til blivfrivillig@sanktlukas.dk

Læs mere