Vores historie

Vores historie

På Sankt Lukas Stiftelsen har vi arbejdet for at skabe velfærd for alle, inden der var noget, der hed velfærdssamfundet. Vi har passet på børn og ældre, inden der var noget, der hed dagsinstitutioner og plejehjem. Og vi har arbejdet med smertelindring, inden der var noget, der hed palliation. Vi er stolte af vores historie, der stadig lever og ånder i huset. Den skaber samtaler, den bringer os sammen og driver os til at være fornyere inden for vores felt. Her kan du dykke ned i vores historie og læse mere om, hvordan det hele startede.

De første år

Stiftelsen blev grundlagt af adelsfrøken Isabelle Brockenhuus-Löwenhielm, der i slutningen af det 19. århundrede ønskede at hjælpe fattige arbejderbørn på Nørrebro. Hun indrettede arbejdsstuer i en lille lejlighed i Elmegade på Nørrebro, hvor børnene fik almen undervisning og løn for at sy, reparere og stoppe.

Frøken Löwenhielm var meget aktiv i menighedsplejen i Sankt Johannes Torv, der lå skråt overfor lokalerne i Elmegade, og arbejdet på stuerne var fra begyndelsen kirkeligt forankret. Frøken Löwenhielms erfaringer fra menighedsplejen havde også gjort hende opmærksom på manglen på kvalificerede sygeplejersker. Hurtigt blev aktiviteterne udvidet til at omfatte en sygeplejeklinik og en sygeplejeskole.

Diakonissehuset og søsterfællesskabet

Den 8. maj 1900 besluttede Frøken Löwenhielm at oprette et diakonissehus, der skulle stå for arbejdet med de fattige børn og sygepleje. Hermed var grundstenen til Sankt Lukas Stiftelsen lagt.

Dannelsen af et diakonissehus gjorde det muligt at tiltrække flere økonomiske midler til arbejdet. Samtidigt gjorde etableringen af en diakonisseuddannelse det mere attraktivt for unge kvinder at søge ind på Stiftelsen, hvor de blev del af et blomstrende søsterfællesskab.

I den første halvdel af det 20. århundrede voksede antallet af diakonisser, prøvesøstre og søsterelever på Stiftelsen støt. I perioden 1940-1945 var der mere end 320 søstre tilknyttet Sankt Lukas Stiftelsen. En del af dem boede og arbejdede på selve Stiftelsen, mens andre var udsendt, primært som hjemmesygeplejersker, til forskellige dele af landet og i visse tilfælde til udlandet gennem missionsselskaber og Folkekirkens Nødhjælp.

Fra 1950’erne begyndte antallet af søstre på Sankt Lukas Stiftelsen at dale i takt med, at staten overtog flere og flere velfærdsopgaver, og kvindernes rolle i samfundet ændrede sig. Men søsterfællesskabet diakonisserne er forblevet en helt essentiel del af Stiftelsens selvforståelse. Deres værdier lever videre den dag i dag, hvor deres evne til at tænke nyt og deres omsorg for samfundets svageste er en fortsat inspirationskilde for Stiftelsens medarbejdere.

Et grønt åndehul midt Hellerup

Sankt Lukas Stiftelsen holder i dag til på hjørnet af Bernstorffsvej og Tuborgvej i Hellerup i historiske bygninger, der stammer tilbage fra begyndelsen af 1930’erne.

I dag er de stolte mure en velkendt del af bybilledet men da søstrene erhvervede sig de ti tønder land i 1918, var området anderledes landligt, og på grunden lå en gård, Lundegården, der senere kom til at lægge navn til Stiftelsens integrerede børneinstitution, omgivet af grønne marker.

Før byggeriet af det nye diakonissehus gik i gang, skulle der rejses penge. Takket være en landsindsamling i 1925 blev det muligt at finansiere opførslen af et nyt diakonissehus, og i 1932 kunne søstrene endelig flytte ind i det nye diakonissehus, der både rummede egen kirke og et efter datidens målestok moderne hospital med over 100 sengepladser.

I de følgende år blev der bygget til, efterhånden som Stiftelsen udvidede sine aktiviteter. I 1941 byggede man Lindely, som i starten var alderdomshjem for de første diakonisser, der på grund af alder eller sygdom var blevet plejekrævende, og som senere blev til moderne plejehjem. I 1961 opførtes Dronning Alexandrines hus med sengepladser til langvarigt syge en forløber for Sankt Lukas Hospice, der har til huse i samme bygninger i dag. Og i 1967 opførtes nye bygninger til sygeplejeskolen.

Markerne, der i starten omgav Sankt Lukas søstrenes nye domicil, er for længst væk. Men i hjertet af de historiske bygninger ligger en smuk grøn park med gamle træer, hvoraf nogle stammer helt tilbage fra Lundegårdens tid. Parken er et yndet opholdssted, der inviterer til ro og fordybelse for de mange mennesker, der har deres daglige gang på Stiftelsen i dag.

Børnene

Børnene har altid haft en særlig plads i Sankt Lukas søstrenes hjerte. I Stiftelsens tidlige år på Nørrebro blev arbejdstuerne for de fattige børn hurtigt suppleret med et spædbørnehjem for nyfødte børn, der ventede på at blive bortadopteret. For de lidt ældre børn oprettede man et børneoptagelseshjem, hvor børn, der ventede på at få en plejefamilie, eller børn, hvis forældre var syge, kunne bo midlertidigt. Arbejdsstuerne blev nedlagt i forbindelse med flytningen til Hellerup, men spædbørnehjemmet og børneoptagelseshjemmet flyttede med og opnåede efter flytningen støtte fra det offentlige til den daglige drift.

I 1940’erne fik lederen af spædbørnehjemmet den idé at inddele børnene i mindre grupper med fire børn i forskellige aldre og en fast barneplejerske en slags forløber for de integrerede daginstitutioner, man kender i dag. Spædbørnehjemmet eksisterede helt indtil 1970’erne, hvor belægningen begyndte at dale, hvilket førte til, at det blev omdannet til den første integrerede daginstitution i Gentofte Kommune, Lundegård. Børneoptagelseshjemmet blev afløst af et nyt søster-projekt, nemlig Pilehuset et hjem for børn med fysiske og psykiske handicap, som Stiftelsen drev indtil 1990’erne.

Den integrerede daginstitution Lundegård er i dag en veletableret del af dagtilbuddet i Gentofte Kommune. Søstrenes historiske engagement i børnene kommer også til udtryk gennem mange andre af vores aktiviteter i dag fra specialkrisecentret Rosenly, der tager imod voldsramte kvinder og deres børn, til Lukashuset, hvor alvorligt syge børn kan blive indlagt til lindring og aflastning.

Det sundhedsfaglige fokus

Der, hvor Sankt Lukas søstrene har sat deres væsentligste positive aftryk på velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, er utvivlsomt inden for det sundhedsfaglige felt. Det, der startede som en lille klinik på Nørrebro, blev med tiden til et hospital, der i mange årtier indgik som en væsentlig del af hovedstadsområdets sundhedsvæsen, og en velrenommeret sygeplejeskole.

I 1980’erne begyndte en omorganisering af sygehusvæsnet, som førte til nedlægning af mindre sygehuse over hele landet. Samtidigt besluttede Københavns Amt at centralisere sygeplejerskeuddannelserne, og det førte til, at såvel Sankt Lukas Stiftelsens hospital som sygeplejeskolen måtte lukke i starten af 1990’erne.

Nogle af søstrene så imidlertid dette som en mulighed for at genoptage arbejdet med et emne, der havde optaget dem i flere år, nemlig omsorgen for døende eller det, vi i dag kalder palliation. I 1992 åbnede Sankt Lukas Stiftelsen Danmarks første hospice. Fem år senere kom turen til det første udgående hospiceteam. Og i 2015 åbnede Lukashuset det første hospice for børn og unge herhjemme.

Dette blev startskuddet til et nyt, vigtigt kapitel i Stiftelsen, der i dag er en anerkendt aktør inden for det palliative område i Danmark et arbejde, der også i dag bliver båret videre af dygtige fagkompetencer, som arbejder for at udvikle og styrke vilkårene for uhelbredeligt syge og døende i Danmark.

Kilde: Sankt Lukas Stiftelsens arkiver samt “Med glæden som værktøj” af Liselotte Malmgart, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, 2000.

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores historie, kan du besøge vores lille museum på Bernstorffsvej. Læs mere om museet her.

Historiske milepæle