Kurser & Konferencer

Sankt Lukas Hospice og Det Udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

Refugium Smidstrup Strand er et intimt konference- og retrætecenter med plads til både nærvær, ophold med indhold, fordybelse og stilhed. Det er muligt at leje Refugiet til kurser, konferencer og retræter, ligesom kirken kan benyttes til andagt, meditationer, stille-arrangementer, musik m.m.

Læs mere om aktuelle kurser og konferencemuligheder nedenfor.

Arbejder du med livstruede syge og deres pårørende?

Kursus i basal palliativ indsats for social- og sundhedsassistenter

Pleje, omsorg og behandling af uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende – i hjemmet, plejeboliger og på hospitalet.

De næste kurser bliver afviklet 11. – 14. marts og 7. – 10. oktober 2019.

Pris: 3.998 kr.

Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Karen Mølbak og Karina Bruhn Larsen

Program

Læs mere

Kommentarer fra tidligere kursister

Tilmelding

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse – Lukket for tilmelding

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 7.-13. november 2018, 16.-22. januar og 6.-12. marts 2019

Pris: 14.950 kr.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 5. september 2018

Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Tilmelding

 

Kursus: Sidstehjælp

Sidstehjælp

Mange mennesker oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold
til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset formidler viden om det at være døende og om at være pårørende eller medmenneske til et døende menneske.

Målgruppen er hele Danmarks befolkning; alle der vil vide mere om den sidste levetid. Formålet er, at bibringe  en øget viden om døden og de forskellige aspekter, der er omkring det at være døende.

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk