Advisory Board

Advisory Board

I 2020 nedsatte Sankt Lukas Stiftelsen et Advisory Board med det formål at få rådgivning og sparring på strategiske spørgsmål, herunder særligt udviklingen af palliative område, som er et strategisk fokusområde for Stiftelsen.  

Advisory Board består af fire eksterne medlemmer, som rådgiver direktionen og bidrager med deres ekspertviden. De fire medlemmer er:

Jannik Hilsted, dr.med., speciallæge og senior advisor i Novo Nordisk Fonden. Jannik Hilsted har i 2003-2015 været lægelig direktør på Rigshospitalet.

Thorsten Lauritzen, dr.med., professor emeritus ved Institut for Folkesundhed – Almen Medicin ved Aarhus Universitet. Thorsten Lauritzen har mange års erfaring som praktiserende læge i Ebeltoft, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.

Knud Foldschack, cand.jur., advokat og partner i advokatfirmaet Foldschack & Forchhammer. Knud Foldschack er specialist inden for selskabs- og erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger. Knud Foldschack har i sin barndom og ungdom været tæt knyttet til Sankt Lukas Stiftelsen, Lundegård og søsterfællesskabet.

Per Sjøgren, dr.med., læge og var Danmarks første professor i palliation. Han er æresmedlem, og var medstifter af og den første formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Han er endvidere medlem af the European Association for Palliative Care og Hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Endeligt er han rådgiver ved Cicely Saunders Institute i England.