Bestyrelse

Bestyrelse

Sankt Lukas Stiftelsen ledes af en bestyrelse på ti medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter, samt en observatør fra Lukas Fællesskabet.

Bestyrelsen vælger selv sine medlemmer, således at der er indsigt i kirkelige, diakonale og erhvervsøkonomiske forhold. Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år af gangen, og medlemmerne skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvor han eller hun fylder 75 år.

Du kan få mere information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer ved at klikke på ”mere info” under navnet.

Sys Agnes Rovsing

FORMAND
ADVOKOAT
MERE INFO

Jens Maibom

NÆSTFORMAND
SENIOR ADVISOR
MERE INFO

Anders B. Andersen er medlem af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse.

Anders B. Andersen

KASSERER
STATSAUTORISERET REVISOR
MERE INFO

Olaf Ingerslev er medlem af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse.

Olaf Ingerslev

KONTORCHEF
MERE INFO

Helle Christiansen er medlem af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse.

Helle Christiansen

TEOLOG OG FORFATTER
MERE INFO

Jens Erik Abildgård Thomsen

SENIORINGENIØR
MERE INFO


Pernille Wiis Weiss

EUROPA-PARLAMENTARIKER
MERE INFO

Lotte Gelbek Casati

SYGEPLEJERSKE, HOSPICE
MERE INFO

Jane Taal

SOCIALRÅDGIVER, KRISECENTRET
MERE INFO

Linda Rønnow

LUKAS FÆLLESSKABET, OBSERVATØR