BESTYRELSESMEDLEMMER

Bestyrelsesmedlemmer

Læs mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer her.

Sys Agnes Rovsing

FORMAND
ADVOKAT

 • Født 1953
 • Cand.Jur. Københavns universitet
 • Advokat/Partner, Rovsing Advokater P/S
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2024
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Formand for BOJ Fonden, Formand for Ellab Fonden, medlem af andre bestyrelser, tidligere formand for Advokatrådet

Særlige kompetencer: Fonds- og bestyrelsesarbejde.

Jens Maibom

NÆSTFORMAND
SENIOR ADVISOR

 • Født 1953
 • Senior Advisor
 • Cand. merc., Udenrigshandel og international finansiering og Lederuddannelse
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2020
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2023
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesformand Hotel Nyborg Strand A/S og Nyborg Fonden, Formand for menighedsråd i Jelling Sogn m UNESCO Verdensarv.

Særlige kompetencer: Strategisk ledelse og udvikling, virksomhedsledelse og økonomi, program udvikling med fokus på uddannelse og socialt engagement,
Salg og Marketing ledelse samt bestyrelseserfaring.

Anders B. Andersen

KASSERER
STATSAUTORISERET REVISOR

 • Født 1954
 • Statsautoriseret Revisor og tidligere partner i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Statsautoriseret Revisor hos Beierholm
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 1989
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 31.12.2026
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Tidligere medlem af FSR’s Etikudvalg – Danske Revisorers Brancheorganisation

Særlige kompetencer: Økonomisk rådgivning og virksomhedsudvikling i fonde og selvejende institutioner.

Olaf Ingerslev

KONTORCHEF

 • Født 1952
 • Cand.polit og cand.stat
 • Konsulent
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 1996
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2024
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for ikke uafhængig
 • Kasserer for: Landsbestyrelsen for KFUKs Sociale Arbejde, bestyrelsen for Heslegårdsvej og Hesselvang Ejerlaug, Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Særlige kompetencer: Ledelse og økonomisk styring af det danske sundhedsvæsen, bestyrelsesarbejde i sociale og kirkelige organisationer.

Helle Christiansen

TEOLOG OG FORFATTER

 • Født 1957
 • theol. Københavns universitet
 • Chef for Kirkens Korshær 2011 – 2022 og sognepræst i Frederikssund Kirke
 • Tiltrådte Sankt Lukas stiftelsens bestyrelse i november 2013
 • Aktuel valgperiode løber frem til: 31.12.2024
 • Udpeget af Bestyrelsen
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Ledelse, organisation og udvikling i diakonale og kirkelige institutioner, bestyrelses- og fondsarbejde, teologisk faglige kompetencer.

Jens Erik Abildgård Thomsen

SENIORINGENIØR

 • Født 1951
 • Diplomingeniør, Aarhus Teknikum
 • Senioringeniør, Rambøll
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2024
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Fondsarbejde i Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss A/S)

Særlige kompetencer: Projekt- og bygherrerådgivning inden for byggeri herunder hospitaler, samt voksen- og børnehospice i Danmark, fondsarbejde

Pernille Wiis Weiss

EUROPA-PARLAMENTARIKER

 • Født 1968
 • Sygeplejerske, Cand.Scient.San fra SDU, Mastergrad i innovation og ledelse CBS (LAICS)
 • Medlem af Europa-Parlamentet
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse i januar 2021
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2024
 • Udpeget af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Bestyrelsesmedlem i Teatermusset i Hofteatret, Christiansborg, Valby Sogn Menighedsråd

Særlige kompetencer: Politisk strategi og kommunikation, arkitektur og sundhed

Lotte Gelbek Casati

SYGEPLEJERSKE HOSPICE

 • Født 1975
 • Sygeplejerske, Sankt Lukas Stiftelsens Hospice
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2019
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2026
 • Valgt blandt Sankt Lukas Stiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen, hospice og palliation.

Jane Taal

SOCIALRÅDGIVER, KRISECENTRET

 • Født 1975
 • Socialrådgiver
 • Tiltrådte Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse januar 2023
 • Aktuelle valgperiode løber frem til: 31.12.2025
 • Valgt blandt krisecentrets medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Socialfaglig viden og voldsfaglig viden