Program for nøglepersonsuddannelsen

Program

Kurset består af 15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage. Formen veksler mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Kurset forudsætter, at du forbereder dig med læsning af litteraturlisten. Desuden skal du afsætte i alt to dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag skal ligge forud for uddannelsesstart (før modul 1), og den anden studiedag skal ligge før modul 2. Se programmet og litteraturlisterne herunder.

Der kan ske enkelte ændringer i programmet og litteraturlisterne.

Program

Modul 1:
Inden kursusstart skal du afsætte en dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

 • Introduktion til at være nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere (med forbehold for ændringer): Sygeplejerske Mikael Skytte, overlæge Hanne Heegaard, Ph.d. Hanne Bess Boelsbjerg samt kursuslederen.

Litteraturliste til modul 1

Modul 2:
Inden modul 2 skal du afsætte en dag til studiebesøg i en anden sektor, end den du selv arbejder i.

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Etiske dilemmaer
 • Besøg på Bispebjerg kirkegård og krematorium

Undervisere (med forbehold for ændringer): Psykolog Steen Nielsen, terapeut Susanne Svane og sygeplejerske Charlotte Hald.

Litteraturliste til modul 2

Modul 3:

 • Social palliation
 • Palliation til KOL – Hjertesvigt patienter
 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • At være nøgleperson – rolle, pædagogik og pædagogiske overvejelser

Undervisere (med forbehold for ændringer): Socialrådgiver Mette Jørgensen, sygeplejerske Jannie Mendahl, sygeplejerske Gitte Ingwersen, Anders Peter Nielsen, overlæge Hanne Heegaard og kursuslederen.

Litteraturliste til modul 3