Nøglepersonsuddannelsen i palliation

Nøglepersonsuddannelsen i palliation

Vores nøglepersonsuddannelse i palliation henvender sig til sygeplejersker fra hjemmeplejen, hospitaler og plejeboliger, som arbejder med palliation på basalt niveau. Læs mere om kurset, og tilmeld dig her på siden.

På dette kursus bliver du rustet til at indgå som nøgle- eller ressourceperson for den palliative indsats på din egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2). Hensigten er at forbedre den palliative behandling på basisniveau og styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.

Målet med kurset er:

  • at styrke dine kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende og forebygge unødige indlæggelser
  • at øge din viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
  • at give dig redskaber i samarbejdet med den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Kurset består af tre moduler med fem undervisningsdage i hvert modul.

Datoer og pris

Kursusdage for holdet 2024-2025:

  • Modul 1: 6.-12. november 2024
  • Modul 2: 15.-21. januar 2025
  • Modul 3: 19.-25. marts 2025

Kurset koster 17.500 kr., og dette inkluderer alle tre moduler.

Kurset afholdes i Sankt Lukas Stiftelsens lokaler på Sankt Lukas Vej 7B, 2300 Hellerup.

Tilmelding

Vores hold for 2024-25 er fyldt op, men vi opfordrer dig til at skrive dig på venteliste. Det gør du ved at sende en e-mail til hospicekurser@sanktlukas.dk med oplysning om navn og ansættelsessted.

Bemærk, at du ved tilmelding til og betaling af kurser accepterer gældende betalingsbetingelser.

Kursusledere og kontakt

Kurset arrangeres af Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, og det er sygeplejerske Suzi Kongsager, som er kursusleder på nøglepersonsuddannelsen i palliation.

Kontakt os på hospicekurser@sanktlukas.dk eller telefon 30 85 24 94 ved spørgsmål.