Kirken

Kirken

Sankt Lukas Stiftelsens kirke danner ramme om både gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger samt kulturelle arrangementer. Alle er velkomne i kirken, også selvom man ikke er tilknyttet Sankt Lukas Stiftelsen.

I kirken markerer vi Sankt Lukas Stiftelsens mærkedage og afholder jævnligt arrangementer til glæde for beboere, medarbejdere og brugerne af Stiftelsens mange tilbud – fra børnene i vores integrerede daginstitution til patienter og pårørende på hospice.

Udover almindelige kirkelige handlinger danner kirken også ramme om kulturelle begivenheder, såsom koncerter, kunstudstillinger og højskoleaftener.

Kirken er opført af V. Birkmand og Aage Rafn i 1932 og er centralt beliggende på Sankt Lukas Stiftelsen på Bernstorffsvej i Hellerup. Kirken er 260 m2, har plads til 280 personer og har kørestolsvenlige adgangsforhold.

Sankt Lukas Stiftelsens kirke er en privat kirke i Helleruplund Sogn og har ikke tilknyttet eget sogn, men samarbejder med nærområdets sognekirker. Som privat kirke modtages ingen offentlige tilskud.

Alle er meget velkomne i Sankt Lukas Stiftelsens kirke, også selvom man er ikke tilknyttet Stiftelsen. Du kan finde programmet for kirkens kommende gudstjenester her.

Kapellet

På Sankt Lukas Stiftelsen har vi et lille selvstændigt kapel med 32 siddepladser og orgel. Kapellet er indrettet til begravelser, bisættelser og højtidelighed omkring afdøde.

Alle uanset trosretning kan efter aftale med kapelvagten benytte kapellet, og som pårørende kan I tilpasse højtideligheden efter jeres ønsker og traditioner.

Oftest er det bedemanden, som hjælper med det praktiske i forbindelse med benyttelsen af kapellet, men I er velkomne til at henvende jer direkte til kapelvagten for nærmere aftale. Du kan finde kontaktoplysninger på kapelvagten her.

Kapellet har kørestolsvenlige adgangsforhold og ligger på Sankt Lukas Vej 23, 2900 Hellerup.

Udover kirken på Bernstorffsvej i Hellerup har vi også en strandkirke ved Refugium Smidstrup Strand. Den lille særprægede kirke er en del af tilbuddet til refugiets gæster, og i sommerperioden afholdes der også gudstjenester for områdets ferierende gæster og beboere.

Læs mere om strandkirken her.

Kontakt kirken