Refugium Smidstrup Strands kirke

Strandkirken

På Refugium Smidstrup Strand har vi også en lille, særpræget trækirke, som er åben for ro, fordybelse og refleksion.

I forbindelse med Refugium Smidstrup Strand ligger vores smukke sekskantede kirke, Strandkirken. Den prisbelønnede og særprægede kirke er tegnet af arkitektfirmaet Hvidt og Mølgaard og opført i 1988.

Kirken har plads til cirka 36 personer og er rum for stilhed, refleksion og eftertanke. Hvis du/I ønsker at benytte kirken til for eksempel andagter, gudstjenester og meditationer, kan du kontakte refugiets leder her.

I sommerferieperioden og efterårsferien bliver der afholdt aftengudstjenester ved Sankt Lukas Stiftelsens præster til glæde for områdets ferierende gæster og beboere. Gudstjenesterne er åbne for alle.

Sommergudstjenesterne afholdes hver torsdag aften i juli måned og efterårsgudstjenesten torsdag i uge 42.