Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det udgående Hospiceteam arbejder altid på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation blandt ansatte i sundhedssektoren. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

 

Nordisk Hospicekonference 2017 foregår i Oslo den 20.-22. september 2017 med temaet

Hvor går grænsen? Hvordan leve, når døden nærmer sig – hvad tilbyder vi og hvad tillader vi?konference

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2017

Konferencen arrangeres af: Diakonhjemmet Sykehus & Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Erstad diakoni, Stockholm & Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg Diakonissestiftelsens Hospice & Sankt Lukas Hospice, København

Se mere her

 

 

Temadag

Temadag

Temadagen, som afholdes på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, er inkl. forplejning og er gratis for alle inviterede – begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Den 1. februar 1997 startede Sankt Lukas Hospice det første ”Hjemmehospice”, det der i dag hedder Sankt Lukas Udgående Hospiceteam.

20 års jubilæet markeres bl.a. med en fagkonference den 31. maj 2017, for Hospice og Udgående Hospiceteams samarbejdspartnere i den primære og sekundære sektor i Region Hovedstaden.

Sankt Lukas Stiftelsen vil derfor gerne invitere:

  • Sundhedsfagligt personale fra relevante hospitalsafdelinger samt
  • Praktiserende læger og deres klinikpersonale fra de 9 kommuner i optageområde Midt
  • Sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje og plejecentre fra de 9 kommuner i optageområde Midt

De 9 kommuner i optageområde Midt er: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre

Se og download programmet her 

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Der tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling mellem de tre ovenstående målgrupper. Max 180 deltagere.

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for so-su-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse (Fuldt booket)

Uddannelse for sygeplejersker
Dato: 3 blokke af 5 dages varighed
2.-8. november 2016, 18.-24. januar og 8.-14. marts 2017
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk