Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation blandt ansatte i sundhedssektoren. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

 

Nordisk Hospicekonference 2017 foregår i Oslo den 20.-22. september 2017 med temaet

Hvor går grænsen? Hvordan leve, når døden nærmer sig – hvad tilbyder vi og hvad tillader vi?konference

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2017

Konferencen arrangeres af: Diakonhjemmet Sykehus & Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Erstad diakoni, Stockholm & Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg Diakonissestiftelsens Hospice & Sankt Lukas Hospice, København

Se mere her

 

 

Temadag

Temadag

Tak for en spændende faglig temadag om lindring af den palliative patient i eget hjem

Den 1. februar 1997 startede Sankt Lukas Hospice det første ”Hjemmehospice”, det der i dag hedder Sankt Lukas Udgående Hospiceteam. 20 års jubilæet markeres bl.a. med en fagkonference den 31. maj 2017, for Hospice og Udgående Hospiceteams samarbejdspartnere i den primære og sekundære sektor i Region Hovedstaden.

Sankt Lukas Stiftelsen inviterede derfor sundhedsfagligt personale fra relevante hospitalsafdelinger, praktiserende læger og deres klinikpersonale fra de 9 kommuner i optageområde Midt samt sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje og plejecentre fra de 9 kommuner i optageområde Midt

Se og download programmet her 

 

Præsentationer fra dagens oplæg kan hentes her: 

Når enden er god, er alting godt, eller er det?” ved afdelingssygeplejerske Jette Riis, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam

På en måde skal vi dø” ved hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, Rigshospitalet

Social palliation på kryds og tværs” ved socialrådgiver Mette Maria Jørgensen, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Palliativt Afsnit, Rigshospitalet

Behandling af den delirøse patient” ved overlæge Susan Cawley, Sankt Lukas Hospice, Udgående Hospiceteam og Lukashuset

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid?” ved sygeplejerske Susanne Jacobsen, ALS-konsulent ved RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Hvad med børnene, når døden tager del i familiens liv?” ved psykolog Steen Peter Nielsen, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og Kræftens Bekæmpelse

Shared Care mellem specialiseret palliation og almen praksis” ved praktiserende læge Anette Denker, speciale praksiskonsulent i palliation og medlem af det Sundhedsfaglige Råd for palliativ behandling i Region Hovedstaden

Lindring af smerter” ved lægekonsulent Asbjørn Ziebell, Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for so-su-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar og 7.-13. marts 2018
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk