Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation blandt ansatte i sundhedssektoren. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

 

Nordisk Hospicekonference 2017 foregår i Oslo den 20.-22. september 2017 med temaet

Hvor går grænsen? Hvordan leve, når døden nærmer sig – hvad tilbyder vi og hvad tillader vi?konference

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2017

Konferencen arrangeres af: Diakonhjemmet Sykehus & Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Erstad diakoni, Stockholm & Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg Diakonissestiftelsens Hospice & Sankt Lukas Hospice, København

Se mere her

 

 

Temaeftermiddag med Tom Kjær og Kari Martinsen

Tema: Hvilke muligheder er der for at fastholde medmenneskelighed og faglighed i et senmoderne sundhedsvæsen?

Oplæg ved Tom Andersen Kjær og Kari Martinsen

 

Temadagen arrangeres af Sankt Lukas Stiftelsen og Dansk Kristelig Sygeplejeforening i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Dato: Fredag den 24. november 2017 på Sankt Lukas Stiftelsen – Festsalen kl.13.30 – 16.00

Målgruppe: sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle

Hent Program

 

 

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for so-su-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar og 7.-13. marts 2018
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Kursus: Sidstehjælp

Sidstehjælp

Mange mennesker oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold
til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset formidler viden om det at være døende og om at være pårørende eller medmenneske til et døende menneske.

Målgruppen er hele Danmarks befolkning; alle der vil vide mere om den sidste levetid. Formålet er, at bibringe  en øget viden om døden og de forskellige aspekter, der er omkring det at være døende.

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk