Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det Udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

National konferencedag: modbevægelse – bevægelse mod

National konferencedag: modbevægelse – bevægelse mod

Det er i år 50 år siden Cicely Saunders grundlagde hospicefilosofien, og 25 år siden Sankt Lukas Stiftelsen åbnede Danmarks første hospice. I den anledning inviterer Sankt Lukas Hospice til nationalt konferencedag om de bevægelser og modbevægelser, der har præget og præger Sankt Lukas Hospice.

 

Baggrund

Hospicefilosofien er udviklet af Dame Cicely Saunders, som er grundlægger af det første moderne hospice, St. Christopher’s Hospice i England, som i år fejrer 50 års jubilæum.

I oktober 1992 åbnede Danmarks første hospice på Sankt Lukas Stiftelsen. Hospice blev dengang opfattet som en slags modbevægelse til det mere teknologiske og standardiserede sundhedsvæsen. Hospice blev en bevægelse mod at sætte patienten og de pårørende i centrum for lindring og den bedst mulig livskvalitet i forbindelse med uhelbredelig sygdom og nært forestående død.

 

Målgruppen

Målgruppen er det tværfaglige personale fra det specialiserede niveau i palliation og samarbejdspartnere.

 

Tid og sted

Den nationale konferencedag finder sted den 21. november kl. 8 – 16 i Sankt Lukas Stiftelsens Festsal, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Det er gratis at deltage (inklusiv forplejning).

Tilmeldingsfrist 1. november 2017.

 

Program

 

Tilmeldingsformular

Temaeftermiddag med Tom Kjær og Kari Martinsen

Hvilke muligheder er der for at fastholde medmenneskelighed og faglighed i et senmoderne sundhedsvæsen?

Oplæg ved Kari Martinsen og Tom Andersen Kjær

Temadagen arrangeres af Sankt Lukas Stiftelsen og Dansk Kristelig Sygeplejeforening i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Dato: Fredag den 24. november 2017 på Sankt Lukas Stiftelsen – Festsalen kl.13.30 – 16.00

Målgruppe: sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle

Hent Program

Tilmelding

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for sosu-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar og 7.-13. marts 2018
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Kursus: Sidstehjælp

Sidstehjælp

Mange mennesker oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold
til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset formidler viden om det at være døende og om at være pårørende eller medmenneske til et døende menneske.

Målgruppen er hele Danmarks befolkning; alle der vil vide mere om den sidste levetid. Formålet er, at bibringe  en øget viden om døden og de forskellige aspekter, der er omkring det at være døende.

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk