Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det Udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

National konferencedag: modbevægelse – bevægelse mod

National konferencedag: modbevægelse – bevægelse mod

I 2017 er det 50 år siden Cicely Saunders grundlagde hospicefilosofien, og 25 år siden Sankt Lukas Stiftelsen åbnede Danmarks første hospice. I den anledning inviterede Sankt Lukas Hospice den 21. november til nationalt konferencedag om de bevægelser og modbevægelser, der har præget og præger Sankt Lukas Hospice.

 

Præsentationer fra dagens oplæg kan hentes her:

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Den historiske udvikling af hospice af Helle Timm, Professor

At bevæge med musik-livets tone af Karen Humle, violinist og huskunstner Sankt Lukas Hospice

Mod til at bevæge og blive bevæget af Kirsten Bühler, hospicesygeplejerske og diakon

Bevægelse mod – Kan hospice indfri myndighedernes krav? af Bo Snedker Boman, psykolog

Meningsskabende værdier af Helle Hein, selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter

Film: Knuds historie oplæg af Nanette Quistorff, afdelingssygeplejerske Lukashuset

Når patienternes livsverden mødes med systemverdenen af Tom Andersen Kjær, hospitalspræst

At tage livtag med døden af Jonas Breum, musiker

 

Program

Målgruppen: tværfaglige personale fra det specialiserede niveau i palliation og samarbejdspartnere.

 

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for sosu-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar og 7.-13. marts 2018
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Kursus: Sidstehjælp

Sidstehjælp

Mange mennesker oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold
til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset formidler viden om det at være døende og om at være pårørende eller medmenneske til et døende menneske.

Målgruppen er hele Danmarks befolkning; alle der vil vide mere om den sidste levetid. Formålet er, at bibringe  en øget viden om døden og de forskellige aspekter, der er omkring det at være døende.

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk