Kurser & Studiebesøg

Sankt Lukas Hospice og Det udgående Hospiceteam arbejder løbende på at forbedre de palliative tilbud og udbrede kendskabet til palliation blandt ansatte i sundhedssektoren. Derfor tilbydes løbende en række kurser og temadage.

 

Nordisk Hospicekonference 2017 foregår i Oslo den 20.-22. september 2017 med temaet

Hvor går grænsen? Hvordan leve, når døden nærmer sig – hvad tilbyder vi og hvad tillader vi?konference

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2017

Konferencen arrangeres af: Diakonhjemmet Sykehus & Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Erstad diakoni, Stockholm & Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg Diakonissestiftelsens Hospice & Sankt Lukas Hospice, København

Se mere her

 

 

Kursus i basal palliativ indsats

Kursus i basal palliativ indsats for so-su-assistenter

Dato: 13.-16. marts 2017 og 9.-12. oktober 2017
Pris: 3.998 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Hospice
Kursusledere: Susanne Christophersen og Karen Mølbak
e-mail: hospice@sanktlukas.dk

Læs mere

 

Nøgleperson i palliation

Nøglepersonsuddannelse

Uddannelse for sygeplejersker
3 blokke af 5 dages varighed
Dato: 8.-14. november 2017, 17.-23. januar og 7.-13. marts 2018
Pris: 14.950 kr.
Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager
e-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Læs mere

Uddannelsessøgende

Søger du uddannelse?

Samtale om det, de uddannelsessøgende gerne vil vide noget om, og det som vi synes er vigtigt at formidle om hospiceomsorg.
E-mail: lich@sanktlukas.dk