Indlæggelse i Lukashuset

Indlæggelse i Lukashuset

Lukashuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år, der har en livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom, og hvor der er behov for en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats.

Vi yder ikke kun aflastning og lindring til det syge barn eller den unge, men til hele familien. Der er fokus på at lindre sygdomssymptomer med den nødvendige professionelle hjælp, og vi har øje for det enkelte familiemedlems særlige behov.