Henvisning

Henvisning

Hvis I ønsker at blive indlagt i Lukashuset, kræver det en henvisning fra jeres praktiserende læge eller hospitalslæge.

Henvisning til Lukashuset kan foretages af jeres praktiserende læge eller en læge på en hospitalsafdeling. Når Lukashuset har modtaget henvisningen, vil vores visitationsteam kontakte jer og vurdere, om vi kan tilbyde jer indlæggelse.

Vi tilbyder ophold i Lukashuset ud fra en vurdering af barnets eller den unges fysiske, psykiske, sociale og åndeligt eksistentielle symptomer samt jeres families samlede behov for støtte og aflastning.

Som forældre er det vigtigt at vide, at selvom de børn og unge, vi modtager, har meget alvorlige og ofte livstruende diagnoser, bliver en stor del udskrevet igen efter en aflastningsperiode.

Det er gratis at blive indlagt på Lukashuset, og vi modtager patienter fra hele landet.

Hvis I har talt med jeres læge om at blive henvist og ønsker at besøge Lukashuset for at danne jer et indtryk af stedet først, er I meget velkomne til at kontakte oversygeplejersken her.

Fagpersoner kan finde vejledning til henvisning på vores side for fagfolk.