Aflastning og lindring

Aflastning og lindring

I Lukashuset er vi specialiserede i lindring og aflastning. Vores indsats er målrettet både barnet og hele familien, og vi tager hånd om sygdommens fysiske symptomer såvel som de psykiske, sociale og åndeligt-eksistentielle aspekter, der følger med. 

Den palliative indsats

I Lukashuset tilbyder vi en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Det betyder, at vi har fokus på:

  • Symptomlindring af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
  • Medicinsk og ikke-medicinsk lindring af for eksempel smerter, åndenød, mavetarmproblemer, spasticitet og kvalme
  • Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre eller andre pårørende

De fleste indlæggelser er planlagte og tidsafgrænsede og handler om midlertidig lindring og aflastning for barnet og familien. Vi yder også særlig hjælp og støtte i forbindelse med livsafslutning.

Der er sundhedsfagligt personale til stede døgnet rundt i Lukashuset.

Fokus på livskvalitet

Et centralt begreb i Lukashuset er livskvalitet. Et ophold hos os har til hensigt at støtte og aflaste hele familien, så I bedre kan håndtere hverdagen med alvorlig sygdom i familien.

I Lukashuset arbejder vi for at understøtte jer i at leve et så normalt familieliv som muligt. Det vil blandt andet sige, at der i Lukashuset er:

  • Plads til samvær, leg, tumlen og hygge, både indendørs og udendørs
  • Aktiviteter for alle aldre og mulighed for udfoldelse på trods af sygdom
  • Socialt samvær med andre familiemedlemmer, venner, kærester og øvrige pårørende

I videoen nedenfor kan du høre en familie fortælle mere om, hvordan det er at være indlagt i Lukashuset.