Hvem kan få hjælp?

Målgruppen 

Børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for en specialiseret palliativ indsats. Behov for palliativ pleje afhænger ikke af en specifik diagnose. Indlæggelse i Lukashuset vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning. Børn og unge kan under indlæggelse være i behandling iværksat af praktiserende læge eller hospitalslæge.

 

Spørgsmål vedrørende indlæggelse i Lukashuset

Fagpersoner såvel som familie eller pårørende er velkomne til at kontakte afdelingssygeplejersken eller vagthavende sygeplejerske, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker at besøge Lukashuset inden en henvisning udarbejdes eller en indlæggelse planlægges. Se kontaktmuligheder her.

 

Henvisning

Henvisning til Lukashuset kan foretages af praktiserende læge eller af læge på en hospitalsafdeling. Herefter vil Lukashusets visitator kontakte familien. Indlæggelse tilbydes ud fra en vurdering af barnets/den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning. Benyt henvisningsformular eller link til elektronisk henvisning nedenfor:

 

Vejledning for elektronisk henvisningFor brugere af SundhedsplatformenVisitationskriterier og henvisningsformular