Gæster og besøg

Gæster og besøg

Vi ved, hvor vigtigt det er med støtte fra familie og venner, når man har et barn med en livstruende sygdom. Derfor er jeres familie og venner naturligvis også meget velkomne til at besøge jer, mens I er indlagt i Lukashuset.

Hvis I får flere end tre på besøgende på én gang, skal det blot aftales med personalet, så vi kan tage hensyn til de andre indlagte familier.