Hvem vi er

Der optages pt. ikke nye medlemmer til Lukas Fællesskabet. Det er derfor ikke muligt at søge om optagelse og tilhørende bolig for nuværende.

 

LUKAS FÆLLESSKABET – en landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet er det kristne bo- og levefællesskab her på Sankt Lukas Stiftelsen, der tager sit udgangspunkt i et bredt folkekirkeligt grundlag. Visionen er at være en landsby i storbyen og at videreføre den diakonale ånd og tradition på stedet, gennem menneskerne, som bor her. Lukas Fællesskabet består af en mangfoldig sammensætning af medlemmer; diakonisser, familier, par, singler, børn, unge, ældre og mennesker midt i livet.

Sankt Lukas Stiftelsen er et over 100 år gammelt diakonissehus og har gennem alle årene dannet ramme om et aktivt bo-, arbejds- og trosfællesskab for diakonisserne. For diakonisserne har det altid været vigtigt at være opmærksomme på udækkede behov blandt mennesker og i samfundet og sammen gøre en indsats for at dække dem. Grundlaget og udgangspunktet for denne tilgang er troen og det kristne bud om næstekærlighed. Lukas Fællesskabet er et moderne leve- og bofællesskab, der står på skuldrene af det gamle diakonissefællesskab, og medlemmerne er med til at føre disse værdier videre samt sikre, at der fortsat leves et aktivt diakonalt liv på Stiftelsen.

Lukas Fællesskabet består af en mangfoldig sammensætning af medlemmer: diakonissesøstre, familier, par, singler, børn, unge, ældre og mennesker midt i livet. Ved rekruttering af nye medlemmer til Fællesskabet bliver der taget udgangspunkt i, hvilke aldersgrupper og familiekonstellationer der på det pågældende tidspunkt er behov for at styrke, samt hvad de ledige lejlighedstyper giver mulighed for. Vi opererer derfor ikke med en venteliste og modtager og behandler ansøgninger i tilknytning til hvert ledigt lejemål. Når der er ledige lejemål, laver vi opslag her på siden og på vores Facebookside.

 

Hvad vi vil

Formålet med Lukas Fællesskabet er

  • at være et aktivt menighedsfællesskab
  • at være frivilligt engageret på og udenfor Stiftelsen, og derigennem medvirke til, at den diakonale arv føres videre
  • at bevare og udvikle et levende og engageret bo- og levefællesskab

Hvad vi gør

Lukas Fællesskabet – mere end et fællesskab

Menighedsliv

Lukas Fællesskabet er et kristent fællesskab, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved andagt, bøn og sang til vores samlinger. Her er rum for trossnakke, at bede med og for hinanden og at have studie-/bibelgrupper.

Derudover bidrager Lukas Fællesskabet til menighedslivet i Stiftelsens kirke ved gudstjenester, andagter og diverse arrangementer. Kirken er et samlingspunkt på Stiftelsen.

Diakoni og frivillighed

Med udgangspunkt i kristen næstekærlighed engagerer vi os hver især i aktiviteter, der skaber liv og indhold i Fællesskabet, og er desuden med i frivillige opgaver inden- og udenfor Stiftelsens tilbud.

Vi har øje for, hvor der er brug for en indsats og er klar til selvstændigt at realisere nye initiativer såvel som at bakke op om allerede eksisterende.

Det sociale liv

I Lukas Fællesskabet både giver og modtager vi fra hinanden.  Vi er der for hinanden og ser hinanden i dagligdagen. Vi mødes og bruger tid med hinanden spontant og planlagt. Vi rummer og respekterer hinandens forskellighed. Vi er nærværende, nysgerrige og lyttende.

Som en landsby i storbyen lever vi side om side med Sankt Lukas Stiftelsen som arbejdsplads.

Lukas Fællesskabet – mere end et fællesskab – model

 

Forventninger til dig som medlemFrivilligopgaver

Ansøgnings- og optagelsesproces

Når du søger om optagelse i Lukas Fællesskabet, kommer du i betragtning til en 6 måneders gensidig introduktionsperiode med en lejekontrakt, der gælder i 1 år. Hvis vi efter endt introduktionsperiode sammen kommer frem til, at du skal optages i Lukas Fællesskabet, ændres lejekontrakten. Mere om dette under ANSØGNINGS- OG OPTAGELSESPROCES herunder.

Introduktionsperioden skal sikre, at såvel du som Fællesskabet får lejlighed til at lære hinanden at kende og gensidigt afklare, om Lukas Fællesskabet er noget for dig.

Når vi har ledige lejemål i tilknytning til Lukas Fællesskabet, kan du søge om optagelse. Ansøgningen sendes ved at trykke på knappen ANSØGNINGSSKEMA, som er synlig, når der er ledige boliger.

Ved rekruttering af nye medlemmer til Fællesskabet bliver der taget udgangspunkt i, hvilke aldersgrupper og familiekonstellationer der på det pågældende tidspunkt er behov for at styrke samt hvilke lejemål, der er ledige.

Vi opererer ikke med en venteliste og gemmer ikke ansøgninger, når en gældende ansøgningsrunde slutter.

For at blive optaget i Lukas Fællesskabet skal man iflg. vedtægterne være medlem af Folkekirken. Tilknytningen til Folkekirken har været en del af fundamentet for Sankt Lukas Stiftelsen siden begyndelsen og for alle diakonissesøstrene op gennem tiden. Medlemskab af Folkekirken er vedtægtsbestemt og fortsat et krav for optagelse i Lukas Fællesskabet.

Når der er ledige lejemål, laver vi opslag her på siden og på vores Facebookside

 

Ansøgnings- og optagelsesproces

Bolig

Boliger på Stiftelsen i tilknytning til Lukas Fællesskabet

Som medlem af Lukas Fællesskabet bor man til leje i en af Stiftelsens boliger.

Stiftelsens 39 boliger rummer forskellige typer boliger: både 1,-2,-3, og 4-værelses lejligheder. Alle med eget bad og køkken. 1-værelseslejlighederne har eget bad og tekøkken.

Foruden egen bolig er der adgang til fælleslokaler såsom fællesstuer med fælleskøkkener, samt vaskerum og fælles grønne områder og have.

Alle boligerne vil være nymalet og istandsat.

Medlemskab af Lukas Fællesskabet koster ikke noget. Stiftelsen har ingen økonomiske forpligtelser over for Lukas Fællesskabets enkelte medlemmer, der er forpligtet på at kunne forsørge sig selv. Særlige bestemmelser gælder for diakonisser på fællesøkonomi. Udover boligafgift vil der være egenbetaling til fællesspisning og evt. betaling til fælleskasse til fælles rengøringsartikler etc.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan kan man blive del af Lukas Fællesskabet?

Du skal sende en ansøgning. I ansøgningen skriver du lidt om dig selv, hvad du brænder for, hvad der er vigtig for dig i din hverdag, og hvilken rolle kirke og tro spiller i dit liv, og du dokumenterer, at du er medlem af folkekirken. Du fortæller om dine familieforhold, din økonomi og din arbejdssituation, og sidst men ikke mindst, hvorfor du gerne vil være del af Lukas Fællesskabet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til koordinatoren for Lukas Fællesskabet på koordinator@sanktlukas.dk.

2. Skal man have en bestemt tro for at være medlem af Lukas Fællesskabet?

Man skal være medlem af den danske Folkekirke for at være medlem af Lukas Fællesskabet.

3. Er der en prøveperiode?

Når du/I søger om optagelse i Lukas Fællesskabet, søger du/I om optagelse til en 6 måneders gensidig introduktionsperiode.

Introduktionsperioden skal sikre, at såvel du/I som Fællesskabet får lejlighed til at lære hinanden at kende, og gensidigt afklare, om Lukas Fællesskabet er noget for dig/jer.

4. Hvordan er sammensætningen aldersmæssigt i Lukas Fællesskabet?

Lukas Fællesskabet består af en mangfoldig sammensætning af medlemmer: diakonissesøstre, familier, par, singler, børn, unge, ældre og mennesker midt i livet. Ved rekruttering af nye medlemmer til Fællesskabet bliver der derfor taget udgangspunkt i, hvilke aldersgrupper og familiekonstellationer der på det pågældende tidspunkt er behov for at styrke, samt hvad de ledige lejlighedstyper giver mulighed for.

Vores målsætning vedrørende sammensætningen er, at det er et mangfoldigt Fællesskab – aldersmæssigt og i forhold til forudsætninger.

5. Kan man bo i Fællesskabet? Hvordan og hvor bor man?

Som medlem af Lukas Fællesskabet bor du til leje i en af Stiftelsens 39 boliger.

Under introduktionsperioden bor du til leje i en bolig i en tidsbegrænset periode på 1 år.

6. Laver vi mad og spiser sammen?

Det er en kerneaktivitet i Lukas Fællesskabet at have fællesspisning hver anden tirsdag efterfulgt af et oplæg eller en fælles aktivitet f.eks. fællesdrøftelser eller sangaften. Derudover er det som udgangspunkt op til den enkelte husstand at tilberede og spise sin egen mad. Hvad der ellers opstår af madgrupper, samskudsgilder, spontane måltider på tværs af husstande etc. er løbende aftaler, der sker internt i Fællesskabet.

7. Fejrer vi højtider sammen i Fællesskabet?

Det vil være naturligt, at de kirkelige højtider fejres sammen. Det er op til en selv i hvilket omfang, man kan deltage. Der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, der finder sted i kirken under højtiderne. Fællesskabet kan tage initiativ til at beslutte, hvilke aktiviteter man vil være fælles om i anledning af højtiderne i Fællesskabet.

8. Hvilke forpligtelser er der for at være en del af Fællesskabet?

Det forventes, at du bidrager til, at Fællesskabet kan være velfungerende, og at du har lyst og tid til at bidrage til et aktivt menighedsliv. Der er gudstjenester, andagter, bønsliv og mange andre aktiviteter i Stiftelsens kirke, som vi som medlemmer af Lukas Fællesskabet arrangerer og deltager i. Kirken er et samlingspunkt for alle på Stiftelsen.

Du skal også have tid og lyst til at engagere dig i frivillige opgaver. Både i forhold til Fællesskabet og i forhold til mennesker og opgaver, i og uden for Stiftelsens tilbud, hvor der er brug for vores indsats.

Du skal også deltage i fælledrøftelser og være med til at forme hverdagen i og rammerne for Fællesskabet.

9. Skal man gå i kirke hver søndag?

Der er ikke noget krav om, at man skal gå i kirke hver søndag eller deltage i en bestemt andel af aktiviteterne i og omkring kirken. Men som medlem af Lukas Fællesskabet og også under introduktionsperioden forventes det, at man har lyst til og naturligt deltager i kirkelige handlinger og aktiviteter, lige som man også er meget velkommen til selv at tage initiativ til aktiviteter i kirken.

10. Hvad hvis man ikke længere vil være en del af Fællesskabet?

Du kan altid melde dig ud af Lukas Fællesskabet. Hvis du melder dig ud, skal du også inden for rimelig tid fraflytte din bolig.

11. Hvorfor hedder det Lukas Fællesskabet?

Det er et fællesskab, der hører til på Sankt Lukas Stiftelsen – blandt venner kaldet ”Lukas”.
Det er i Lukasevangeliet, at vi hører om den barmhjertige samaritaner, som kun findes hos Lukas. Det er historien, der handler om en mand, der bliver overfaldet af røvere og efterladt i en vejkant. En præst og en levit kommer forbi, men de hjælper ikke den fortabte. Da kommer en samaritaner, som er fremmed og udstødt, forbi, og han hjælper manden med olie og forbinding og sørger for, at manden kommer sig på et herberg. Historien her handler om, hvem ens næste er.

12. Diakoni, diakonisser og diakoner

Diakoni, diakonisser og diakoner. Begreber, som for de fleste ikke indgår i hverdagens sprog, og som kan være svære at få hold på.

Kort fortalt er diakoni et græsk ord, der betyder tjeneste. I kristendommen har det lige fra oldkirken betegnet, at man som kristen i næstekærlig og omsorgsfuld handling skal tjene sit medmenneske. Oprindeligt var diakonisser og diakoner medlemmer i menighederne, hvor især disse tog sig af sygepleje og praktiske opgaver. I mere end 100 år er der på Sankt Lukas Stiftelsen og de øvrige diakonale institutioner i Danmark blevet uddannet diakonisser og diakoner til stillinger primært inden for det kirkelige og sundhedsfaglige område.

Ordet ”diakoni” er græsk og betyder ”tjeneste”. Diakoni er udtryk for det kristne budskab om at vise næstekærlighed og omsorg overfor vores medmennesker i aktiv handling.

Kontakt

Linda Rønnow

Linda Rønnow

Koordinator

Lukas Fællesskabet


2748 6584
koordinator@sanktlukas.dk

Rebekka Fischer Munch

Rebekka Fischer Munch

PROJEKTmedarbejder

Ledelsessekretariatet


30852467
refn@sanktlukas.dk