Et fællesskab båret af diakonale værdier

Lukas Fællesskabet

Lukas Fællesskabet er et bo- og levefællesskab på Sankt Lukas Stiftelsen, der tager sit udgangspunkt i et folkekirkeligt grundlag. Visionen er at videreføre den diakonale ånd og tradition på stedet, gennem menneskerne, der bor her.

Sankt Lukas Stiftelsen har igennem mere end 120 år dannet rammen om et aktivt bo-, arbejds- og trosfællesskab for Sankt Lukas søstrene.

For at videreføre denne arv, etablerede Sankt Lukas Stiftelsen i 2017 et udvidet bo- og levefællesskab – Lukas Fællesskabet – der i dag består af en mangfoldig sammensætning af medlemmer; diakonisser, familier, par, singler, børn, unge, ældre og mennesker midt i livet.

Fællesskabets rolle er at medvirke til videreførelsen af Stiftelsens værdier og virke, herunder:

  • At understøtte Stiftelsens kirke- og kulturliv
  • At supplere medarbejderne i at bære Stiftelsens værdier videre
  • At understøtte de strategiske mål, som fastsættes af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse

Praktisk information

Fællesskabet består af flere boliger fordelt på Stiftelsens matrikel. Boligerne administreres som almindelige lejemål jf. lejeloven.

Udvælgelse af nye medlemmer forestås af Sankt Lukas Stiftelsens direktion. Ved udvælgelsen af nye medlemmer vil vægten blive lagt på ansøgernes lyst og evne til at bidrage som frivillige til det kirkelige, kulturelle og diakonale arbejde på Sankt Lukas Stiftelsen.

Lukas Fællesskabet optager pt. ikke flere medlemmer. Når der er ledige lejemål, laver vi opslag her på siden og på vores Facebookside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Lukas Fællesskabet, bedes du kontakte:

Rebekka Fischer Munch
Ledelsessekretariatet
refn@sanktlukas.dk