Behandling af personoplysninger ved rekruttering

Behandling af personoplysninger ved rekruttering

Du har søgt en stilling hos os efter opslag. På den bagrund vil vi fortælle dig følgende:

 1. Sankt Lukas Stiftelsen er dataansvarlig.
 2. Formålet med vores behandling af oplysningerne er at besætte den opslåede stilling hos os med en velkvalificeret kandidat. Vi behandler dine persondata med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 3. Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Stiftelsen i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være Stiftelsens løn- og HR- medarbejdere samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
 4. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter vi har ansat en kandidat, medmindre vi ansætter dig, eller du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
 5. Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.
  • a) Ret til indsigt: Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
  • b) Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
  • c) Ret til sletning: Se pkt. 5 om vores generelle slettefrister. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer, hvis du fx trækker din ansøgning.
  • d) Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • e) Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlerens behandling af dine personoplysninger.
  • f) Ret til at trække samtykke tilbage: Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i rekrutteringsforløbet trække din ansøgning. Hvis du gør det, behandler vi ikke længere personoplysninger om dig og sletter oplysningerne.
  • g) Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at benytte dig af en af disse muligheder (a-f), kan du kontakte Sankt Lukas Stiftelsen på admin@sanktlukas.dk