Om Sankt Lukas Hospice

Om hospice

På Sankt Lukas Hospice tilbyder vi lindrende behandling og pleje med fokus på nærvær og livsudfoldelse til dig, der er ramt af livstruende sygdom. Indlæggelse kan tilbydes ved livets afslutning eller som symptomlindrende ophold af cirka 2-3 ugers varighed.

Ønsker du at blive i eget hjem, kan du få hjælp fra Udgående Hospiceteam, som i samarbejde med det øvrige pleje- og sundhedspersonale, du har tilknyttet, kan støtte dig og dine pårørende i at leve dit liv med sygdom så godt som muligt. Når du er tilknyttet som patient ved det udgående team, kan du i perioder med særlige behov blive indlagt på hospice og efter udskrivning igen få støtte derhjemme.

Såvel ophold på hospice som hjælp fra det udgående team er gratis.