Vores historie

Historie

Sankt Lukas Hospice er Danmarks ældste og største hospice. Etableringen af hospicet i 1992 var med til at starte nye tanker om, hvordan man giver uhelbredeligt syge den bedst mulige livskvalitet, og har bidraget til udviklingen af den specialiserede palliation herhjemme.   

Hospicefilosofien bygger på ideen om at give mennesker med uhelbredelig sygdom hjælp til at leve fuldt og helt til det sidste.

Tilgangen stammer fra England og blev ‘opfundet’ af Dame Cicely Mary Strode Saunders, der i 1960’erne udviklede ideen om et særligt hospital, hvor man kunne give mennesker ved livets afslutning den bedste pleje og omsorg af et højt kvalificeret personale. Hun etablerede St Christopher’s Hospice, der i dag anses for at være verdens første hospice, og lagde med sit arbejde grundstenen til den moderne palliation.

Det første hospice i Danmark

Inspireret af det engelske eksempel begyndte Sankt Lukas Stiftelsens søstre allerede i 1970’erne at diskutere muligheden for at etablere et hospice i Danmark. Søstrene, der på daværende tidspunkt drev både hospital og sygeplejeskole i Hellerup, så behovet for et sted, hvor man gennem omsorg og pleje kunne bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet.

Op igennem 1980’erne og starten af 1990’erne blev sygeplejerskeuddannelserne sammenlagt, og man begyndte at bygge større og mere moderne sygehuse. Det førte til, at flere mindre sygehuse måtte lukke – heriblandt også Sankt Lukas Hospital. Det var tid til at tænke nyt – og Søstrene greb i 1992 denne mulighed for at realisere deres planer om at starte et hospice på Sankt Lukas Stiftelsen.

Starten på en bevægelse

Etableringen af Sankt Lukas Hospice blev startskuddet til hospicebevægelsen i Danmark. Snart efter, i 1997, oprettede Stiftelsen det første udgående hospiceteam. Og i 2015 åbnede vi Danmarks første hospice til aflastning af børn og unge med livstruende sygdom, Lukashuset.

I dag findes der i alt 19 voksenhospicer, fem udgående hospiceteams, samt to hospicer til børn og unge herhjemme. Hertil kommer 29 palliative teams/-afdelinger i hospitalsregi.

Du kan læse mere om Sankt Lukas Hospices historie i denne artikel fra tidskriftet Omsorg: Baggrunden for etablering af Danmarks første hospice i 1992