Indlæggelse på Hospice

Indlæggelse på hospice

På hospice tilbyder vi lindring og pleje til mennesker med livstruende sygdomme. Vi er specialiserede i lindring af smerter og gener fra sygdom og behandling. Vi tilbyder desuden hjælp til at håndtere de mange andre problemer, man ofte oplever, når man er alvorligt syg, som blandt andet uro, angst, magtesløshed og træthed. 

Vi ser mennesket, ikke kun sygdommen. I praksis betyder det, at vi bestræber os på at give dig og dine pårørende de bedste muligheder for nærvær og livsudfoldelse under hele dit ophold. Et tværfagligt team bestående af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, en socialrådgiver og en præst varetager din omsorg og pleje altid på dine præmisser og i tæt dialog med dig og dine pårørende. 

Indlæggelse kan tilbydes ved livets afslutning eller som symptomlindrende ophold af cirka 2-3 ugers varighed. Opholdet er gratis, og vi modtager patienter fra hele landet.