STØTTE I EGET HJEM

Støtte i eget hjem

Vores Udgående Hospiceteam rådgiver dig og dine pårørende, så du kan leve dit liv med alvorlig eller livstruende sygdom så godt som muligt i eget hjem. 

Vores primære fokus er på lindring af gener fra sygdom eller behandling. Det kan for eksempel være fysiske gener som smerter, kvalme, åndenød, træthed og forstoppelse, eller psykiske følger af sygdommen såsom angst, utryghed, og depression. Vores rådgivning omfatter også de psykosociale og eksistentielt-åndelige problemstillinger, man ofte oplever, når man er alvorligt syg.

Vi arbejder tæt sammen med hjemmeplejen, din praktiserende læge og hospitalet for at sikre, at du får den bedst mulige støtte og hjælp. Udover aftalte hjemmebesøg og telefonisk opfølgning kan du og dine pårørende altid ringe til os, hvis I har brug for råd og vejledning.

Hjælpen er gratis og kan vare fra dage til år. Når du er tilknyttet det udgående team, kan du i perioder med særlige behov blive indlagt på hospice og efter udskrivning igen få støtte derhjemme.