Hvad er palliation?

Hvad er palliation?

Ordet palliation stammer oprindeligt fra det latinske ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller kåbe. I sundhedsfagligt sprog betyder det lindring og dækker over den professionelle indsats, der består i at forebygge og lindre lidelser for mennesker ramt af livstruende sygdom.

Inden for palliation skelnes der imellem:

 1. Palliation på specialiseret niveau, som varetages af personale på hospice samt i palliative teams og –enheder på hospital
 2. Palliation på basalt niveau, som varetages af sundheds- og plejepersonale i eget hjem, på plejehjem og på hospital

Det specialiserede niveau er kendetegnet ved at have palliation som hovedopgave og ved et tværfagligt personale, der er særligt uddannet til denne opgave.

På Sankt Lukas Hospice arbejder vi i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats samt WHO’s mål for den palliative indsats. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende værdigrundlag og mål i vores palliative behandling og pleje:

“at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig/eksistentiel art” (WHO).

Vi tilbyder en specialiseret palliativ indsats, der:

 • omfatter lindring af smerter, kvalme, åndenød og træthed
 • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
 • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
 • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
 • tilbyder støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
 • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
 • har til formål at fremme livskvaliteten og kan have en positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som f.eks. kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.