Professor i palliation Per Sjøgren

Per Sjøgren: “Viden og forskning er vejen frem”

Som en del af Sankt Lukas Stiftelsens nyudkomne årsberetning har vi interviewet Per Sjøgren, Danmarks første professor i palliation. I 2021 trådte han ind i Stiftelsens Advisory Board, og her arbejder han for at sætte palliation på den sundhedspolitiske agenda og skabe bedre vilkår for uhelbredeligt syge.

Del nyhed Link kopieret

Der er sket mange store landvindinger inden for palliation, siden Per Sjøgren i 1980’erne som ung medicinstuderende begyndte at interessere sig for smertelindring. Ikke desto mindre vurderer han, at Danmark i dag er bagud på det palliative felt sammenlignet med mange andre lande.

“Rundt omkring på vores plejehjem og sygehuse dør alt for mange stadig i lidelse. De, der får mulighed for at tilbringe den sidste tid på hospice, får langt bedre betingelser – det vil sige, at de får den bedste smertebehandling og er omringet af et velkvalificeret, dedikeret personale. Men det er kun en brøkdel af de, som har brug for det, der får tilbudt plads på hospice eller på en specialiseret palliativ enhed,” siger Per Sjøgren, professor i palliation.

Brobygning mellem basal og specialiseret palliation

Det, der kendetegner den specialiserede palliative indsats, er, at den er baseret på en tværfaglig tilgang til smertelindring. Ud over lindring af fysiske smerter tilstræber man også at forebygge og lindre de psykiske, sociale og åndeligt/eksistentielle problemer, som ofte følger med.

Noget af det, Per Sjøgren efterlyser, er tiltag, der kan bygge bro mellem den basale og den specialiserede palliation – det vil sige mellem den palliative indsats, som varetages af sundheds- og plejepersonale i eget hjem, på plejehjem og på hospitaler, og den specialiserede indsats, som varetages af personale på hospice samt i palliative teams og hospitalsenheder, der har palliation som hovedopgave. Det er ifølge Per Sjøgren nødvendigt for at skabe mere sammenhængende patientforløb for de mange patienter, som i dag med Per Sjøgrens ord ”ryger ind og ud af svingdøren på vores sygehuse”.

Ligeledes ser han et stort behov for at styrke den basale palliation i plejehjemssektoren:

“Mange af de ældre, der bor på plejehjem i dag, har ofte fire-fem konkurrerende sygdomme. Det har man slet ikke de faglige kompetencer til at håndtere på plejehjemmene i dag,” siger han.

Per Sjøgren understreger, at et af problemerne er, at pleje- og sundhedssektoren fortsat er siloopdelt. Han mener, at der ligger et uforløst potentiale i den specialiserede palliation, som kunne udnyttes bedre i vores sundhedssystem:

“Palliation er per definition patientcentreret. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i det enkelte menneske i stedet for sygdommen. Vi følger patienten, uanset hvor i systemet patienten er. Det kan virke lidt forstyrrende i det danske sundhedsvæsen, som er ekstremt siloopdelt. Men det giver bedre patientforløb.”

Behov for forskning og evidensbaseret viden

Som en del af Sankt Lukas Stiftelsens Advisory Board arbejder Per Sjøgren for at sætte større fokus på behovet for specialiseret palliation. For selvom en beretning fra Rigsrevisionen i 2020 slog fast med syvtommersøm, at alt for få i dag får den specialiserede palliation, de har behov for, har det ikke medført væsentlige forbedringer.

“Da Rigsrevisionens beretning udkom i 2020, var der mange, der lagde ansigterne i de rigtige folder. Men i realiteten har den ikke rigtigt flyttet noget. Der er jo ikke kommet mange nye sengepladser til. Og jo længere tid, der går, desto mere rykker palliationen igen ned på den politiske agenda,” siger Per Sjøgren.

Han er ikke i tvivl om, at også forskning og evidensbaseret viden er nøglen til at styrke indsatsen på det palliative område. Derfor er han også varm fortaler for Sankt Lukas Stiftelsens planer om at etablere et forsknings- og formidlingscenter, hvor man vil samle og udvikle evidensbaseret viden på det palliative område:

“Sankt Lukas Stiftelsen driver både hospice og plejehjem og er derfor i en enestående position til at kunne udvikle ny viden, der kan bruges til at lukke hullet mellem den specialiserede og den basale palliation. Stiftelsen er gået forrest mange gange tidligere, så jeg har store forhåbninger til det nye forsknings- og formidlingscenter. Brobygning mellem den specialiserede og den basale palliation samt viden og forskning er vejen frem. Det arbejder Sankt Lukas Stiftelsen med, og jeg støtter det varmt,” slutter han.

Om Per Sjøgren

Per Sjøgren, dr.med., læge og var Danmarks første professor i palliation. Han er æresmedlem, og var medstifter af og den første formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Han er endvidere medlem af the European Association for Palliative Care og Hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Endeligt er han rådgiver ved Cicely Saunders Institute i England.

Interviewet med Per Sjøgren er blot én artikel fra vores nyeste årsberetning. Her kan du se og læse hele Sankt Lukas Stiftelsens årsberetning for 2021-2022.