Vores afdelinger

Vores afdelinger

Sankt Lukas Stiftelsen har en lang række velfærdstilbud på det sociale og sundhedsfaglige område. Her kan du finde og se de afdelinger, som vi driver. 

Sankt Lukas Hospice

På Sankt Lukas Hospice giver vi lindrende pleje og behandling til mennesker med livstruende sygdomme som f.eks. kræft, KOL, ALS og dissemineret hjerte- eller nyresygdom. Vi yder omsorg for det hele menneske såvel fysisk, psykisk, socialt, åndeligt og eksistentielt. Hospice er et specialiseret palliativt tilbud, og indlæggelse kan tilbydes ved livets afslutning eller som symptomlindrende ophold af ca. 2-3 ugers varighed.

Lukashuset

I Lukashuset tilbyder vi palliation og aflastning til børn og unge med livstruende sygdomme og deres familier. Vi har plads til hele familien og fokus på familiens livskvalitet. Lukashuset åbnede i 2015 og er Danmarks første børne- og ungehospice. Henvisning sker gennem praktiserende læge eller hospitalslæge. 

Plejehjemmet Lindely

Lindely er Sankt Lukas Stiftelsens plejehjem. Her har vi 65 plejeboliger og giver dagligt omsorg og pleje til de mange ældre beboere. Lindely blev oprindeligt bygget som plejehjem for Stiftelsens pensionerede diakonissesøstre i 1939, men i dag er Lindely et ombygget og moderniseret plejehjem for alle. Visitering sker gennem Gentofte Kommune.

Daginstitutionen Lundegård

Lundegård er en selvejende integreret daginstitution, hvor vi tager hånd om landets mindste borgere. Vi har ca. 37 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Lundegård er delt i to huse med kort afstand imellem. Det giver os den fordel at være store på papiret, men små institutioner i det daglige med børnene.

Specialkrisecenter Rosenly

På Specialkrisecenter Rosenly modtager vi sikkerhedstruede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og giver dem et trygt, midlertidigt hjem. Her kan kvinder i risiko for eksempelvis tvangsægteskab, æresrelateret vold eller æresrelateret overgreb søge tilflugt med/uden børn. Krisecentret har hemmelig adresse og modtager kvinder fra hele landet.