Information og ugebreve

Information og ugebreve

Det kan være hårdt, når ens mor, far eller andet nært familiemedlem flytter på plejehjem, og vi har stor forståelse for, at du fortsat vil tage del i din kæres hverdag. Derfor er det også vigtigt for os at holde dig velorienteret, og vi har flere kilder til information. 

Kontaktperson

Når dit familiemedlem flytter ind på Lindely, får han eller hun tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen er den medarbejder, som er tættest på dit familiemedlem i hverdagen, og som har det primære samarbejde med dig som pårørende.

I får oplyst kontaktpersonen ved indflytning, men du kan også altid spørge personalet, hvis du er i tvivl om, hvem der er tilknyttet netop jer.

Ugebreve

Hver uge udsender Lindelys forstander et kort ugebrev til beboerne og de, der er angivet som beboernes primære pårørende. Ugebrevet sendes på mail og indeholder information om hverdagen på Lindely, eventuelle ændringer og særlige tiltag.

Hvis du ønsker at modtage Lindelys ugebrev, kan du tilmelde dig ved at kontakte forstanderen her.

Informationstavler

Ved indgangen til Lindely har vi en digital informationstavle. Her kan du se en oversigt over vores beboere og medarbejdere, vores madplan et par dage frem og kommende aktiviteter.

På hver etage har vi ligeledes et whiteboard, hvor du kan se, hvem der er på arbejde i dag, hvem der er ansvarshavende samt information om nye medarbejdere og beboere.

Informationsmøder

To gange om året inviterer Lindely alle beboere og pårørende til et informationsmøde, hvor vi gennemgår relevante og aktuelle emner. På mødet deltager Lindelys ledelse og andre relevante medarbejdere fra plejehjemmet også.

Vi melder ud i god tid, hvornår næste informationsmøde er, så du kan sætte kryds i kalenderen.