Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderåd

For at skabe en god dialog og de bedst mulige forhold på plejehjemmet har Lindely et beboer- og pårørenderåd. Rådetfungerer som et forum for dialog mellem Lindely og beboerne og deres pårørende. 

Beboer- og pårørenderådets opgave er at repræsentere beboernes og pårørendes interesser, så vi sammen kan skabe de bedst mulige forhold på Lindely.

Både beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsen er med i rådet. Rådet har en rådgivende funktion og bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv på Lindely. Det gælder blandt andet i forhold til pleje og omsorg, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær.

Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes om plejehjemmet. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden.

Du kan finde mere information om beboer- og pårørenderådet i dokumenterne herunder.

Rådets sammensætning (2024)

Beboerrepræsentanter

 • Hans Ole Knudsen, beboer i stuen
 • Anette de Jonquieres, beboer på 1. sal
 • Inge Grethe Pedersen, beboer på 2. sal
 • Mette Lauritzen, beboer på 2. sal
 • Knud Jørgensen, beboer på 3. sal

Suppleanter blandt beboere

 • Lise Stern, beboer i stuen.
 • Leif Norup, beboer på 1. sal.

Pårørenderepræsentanter

 • Per Olsen, ægtefælle til Jenny Skov Olsen i stuen.
 • Eva Helmbæk, datter til Erika Helmbæk på 1. sal.
 • Jørgen Lauritzen, bror til Mette Lauritzen på 2. sal.
 • Hanne Stetting, datter til Karen Stetting på 3. sal.

Suppleanter blandt pårørende

 • Werner Stilling, ægtefælle til Lise Stilling på 2. sal.

Andre medlemmer

 • Stine Arup- konstitueret forstander, repræsentant for Lindelys ledelse
 • Latifa El Barkani/Suzette Poulsen, 1 daglig leder deltager i møderne
 • Pia Ghadban, medarbejderrepræsentant
 • Aase Christiansen, medarbejderrepræsentant for aktiviteten
 • Mona Gøthler, repræsentant for Gentofte Kommunes Seniorråd