Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderåd

For at skabe en god dialog og de bedst mulige forhold på plejehjemmet har Lindely et beboer- og pårørenderåd. Rådetfungerer som et forum for dialog mellem Lindely og beboerne og deres pårørende. 

Beboer- og pårørenderådets opgave er at repræsentere beboernes og pårørendes interesser, så vi sammen kan skabe de bedst mulige forhold på Lindely.

Både beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsen er med i rådet. Rådet har en rådgivende funktion og bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv på Lindely. Det gælder blandt andet i forhold til pleje og omsorg, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær.

Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes om plejehjemmet. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden.

Du kan finde mere information om beboer- og pårørenderådet i dokumenterne herunder.

Rådets sammensætning (2023)

Beboerrepræsentanter

 • Knud Jørgensen, beboer på 3. sal
 • Lise Stern, beboer i stuen
 • Inge Grethe Petersen, beboer på 2. sal
 • Bjarne Rasmussen, beboer på 2. sal


Pårørenderepræsentanter

 • Hanne Stetting Duvå, pårørende til Karen Friede Stetting på 3. sal
 • Per Kühl Olsen, pårørende til Jenny Skov Olsen i stuen
 • Verner Stilling, pårørende til Lise Stilling på 2. sal
 • Elin Brodin, pårørende til Knud Jørgensen på 3. sal


Andre medlemmer

 • Stine Arup, repræsentant for Lindelys ledelse
 • Pia Ghadban, medarbejderrepræsentant
 • Aase Christiansen, repræsentant for aktiviteten
 • Mona Gøthler, repræsentant for Gentofte Kommunes Seniorråd