Pladstildeling og indflytning

Pladstildeling og indflytning

Vil du gerne flytte ind på Lindely, eller har du allerede fået tilbudt en plads? Så finder du relevant information her.

Pladstildeling

Hvis du ønsker at flytte ind i en af vores plejeboliger, skal du eller dine pårørende ansøge gennem Gentofte Kommunes boligvisitation. Vi modtager borgere fra hele landet.

Du og dine pårørende er også velkomne til at komme på besøg, før du tager en beslutning. Kontakt Lindelys forstander for at aftale en tid. Du finder kontaktinformation her.

Indflytning

Når du har fået tilbudt plads på Lindely, vil du blive kontaktet af en af vores afdelingsledere eller administrative medarbejdere, der vil fortæller dig mere om plejehjemmet. Hvis du ikke allerede har besøgt os, tilbyder vi dig og din pårørende at komme forbi.

Indflytningsdatoen aftales nærmere med personalet, enten telefonisk eller i forbindelse med dit besøg.

I forbindelse med indflytningen skal der senest 14 dage efter indflytning afholdes et indflytningssyn. Du vil blive kontaktet af vores Serviceafdeling angående dato og tidspunkt for afholdelse af synet.

Husk, at du skal ændre din adresse på borgerservice senest fem hverdage, efter du er flyttet ind i din bolig på Lindely.

Adressen er:
Lindely
Bolig nr. [dit bolignummer]
Sankt Lukas Vej 9 A
2900 Hellerup

Når du flytter ind, skal du – udover tøj og personlige ejendele – medbringe:

  • Din medicin og evt. doseringsæsker
  • Personlige hjælpemidler
  • 2 dyner og 2 puder

Du og dine pårørende står selv for indretningen af din bolig. Det kan være en stor omvæltning at flytte i plejebolig, og derfor anbefaler vi, at din bolig er færdigindrettet på indflytningsdagen. Du kan læse mere om plejeboligernes indretning her.