Støtte i hjemmet

Støtte i hjemmet

Når du er tilknyttet Udgående Hospiceteam får du hjælp til at blive i dine vante omgivelser, selvom du er alvorligt syg. I tæt samarbejde med din egen læge og hjemmesygeplejersken tilrettelægger vi den indsats, der er nødvendig, for at du bliver bedst muligt lindret og kan blive i eget hjem så lang tid som muligt.

Hjælp tilpasset dine behov

Alle mennesker er forskellige og har individuelle sygdomsforløb og behov. Vi målretter hjælpen til dig, så den passer til dine behov og ønsker.

Når du er tilknyttet det udgående team kan du få råd og vejledning fra et tværfagligt team med stor erfaring i lindrende pleje, omsorg og behandling. Teamet består af sygeplejersker, læger, en socialrådgiver, en præst, en psykolog og sekretærer. Vi har desuden en gruppe omsorgsfulde frivillige tilknyttet.

Fast kontakt og løbende opfølgning

Når du bliver tilknyttet det udgående team, får du en kontaktsygeplejerske, der følger dig. Vi starter med et hjemmebesøg, hvor sygeplejersken sammen med en læge med speciale i palliation gennemgår dine behov og ønsker med dig og dine pårørende.

På baggrund af samtalen iværksætter sygeplejersken de tiltag, der skal til for at imødekomme lindringen af disse behov – det være sig i forhold til behandling af fysiske symptomer som smerte og kvalme, eller støtte til at håndtere de mange komplekse situationer, man som patient og familie er konfronteret med i forbindelse med alvorlig sygdom.

Sygeplejersken er i løbende kontakt med dig og dine pårørende for at sikre, at du får den hjælp, du har brug for. Det er sygeplejersken, der koordinerer indsatsen med din egen læge og hjemmesygeplejen samt med resten af det udgående team.

Sammenhængende hjælp og støtte – døgnet rundt

Udover aftalte hjemmebesøg og telefonisk opfølgning kan du og dine pårørende altid ringe til os, hvis I har brug for råd og vejledning.

Vores erfarne sygeplejersker står også til rådighed aften, nat eller weekender, hvis dine behov ændrer sig pludseligt, og du og dine pårørende har brug for støtte og vejledning.

Hvis du er tilknyttet udgående team kan du også blive midlertidigt indlagt på Sankt Lukas Hospice, hvis behovet opstår. Lægerne i det udgående team er de samme som på hospice, hvilket giver god sammenhæng i din pleje, hvis du får brug for at blive midlertidigt indlagt.

Vores frivillige

Vi har et lille hold af erfarne frivillige tilknyttet det udgående team, som du og dine pårørende kan få støtte fra, og som kan besøge dig i hjemmet. Det kan for eksempel være som afløser for dine pårørende, hvis de har brug for et lille pusterum et par timer om ugen. Måske synes du, det kunne være rart at have nogen at tale med, eller som bare kan læse højt for dig?

Hvis du ønsker at få besøg af en frivillig, kan du og dine pårørende tale med din sygeplejerske om det. Tilbuddet er et supplement til den kommunale hjemmepleje og er således ikke en erstatning for for eksempel hjemmehjælp.