Lindrende behandling

Lindrende behandling

Lindrende behandling er en forudsætning for, at du kan nyde de ting, du sætter pris på. Vi kalder det i fagsprog palliation, og det dækker over en behandling, som lindrer fremfor at helbrede. 

Lindrende behandling inddrager alle aspekter, som hører med til at være menneske. Det betyder, at behandlingen ikke kun fokuserer på det fysiske aspekt i et menneske, men også inddrager psykiske, sociale og eksistentielle-åndelige aspekter.

De forskellige aspekter fletter ofte ind i hinanden. For eksempel kan smerter både være psykisk og fysisk betinget. Derfor er vores behandling ikke kun medicinsk, men kan også omfatte samtale, massage og anden hjælp, støtte og omsorg i den daglige pleje – alt sammen med udgangspunkt i dine behov.

Eksempler på de forskellige aspekter kan være:

Fysiske aspekter

 • Smerter
 • Kvalme
 • Åndenød
 • Mave/tarm-problemer
 • Træthed
 • Nedsat appetit

Psykologiske aspekter

 • Tristhed
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Angst
 • Indre uro
 • Indelukkethed

Sociale aspekter

 • Dine pårørende og deres sorg
 • Dit samvær med andre mennesker, når du er syg
 • Det svære i at inddrage dine pårørende i dine tanker og følelser
 • Hjælp til at finde en god måde at være sammen med dine pårørende på
 • Sorgen over tabet af hinanden

Eksistentielt-åndelige aspekter

 • Tanker om meningen med livet, når man får en dødelig sygdom
 • Tanker om Guds tilstedeværelse
 • Tanker om døden, og hvad der sker, når man er død