Besøg af Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalg vedrørende Det Etiske Råd

Del nyhed Link kopieret

Sankt Lukas Stiftelsen har haft den store fornøjelse at have besøg af Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd den 25. april 2024.

Besøget gav os mulighed for at give udvalgene en dyb indsigt i palliationsområdet og vise, hvordan vi arbejder tværfagligt med lindrende behandling, pleje og omsorg i vores hospiceenheder og udkørende hospice-team. Under besøget blev der holdt flere faglige oplæg, og vi præsenterede også nogle af vores visioner for området:

“Vi bygger vores nye palliationscenter, fordi der er og kommer et stigende behov for at kunne give lindring og omsorg til flere mennesker i fremtiden. Vi er meget bevidste om, at vores center kun kan blive en ægte succes i kraft af et stærkt og konstruktivt offentligt-privat partnerskab – blandt andet med et tæt samarbejde med regionerne og andre faglige medspillere,” sagde vores administrerende direktør, Henrik Nedergaard, da han holdt oplæg for udvalgene.

Vi takker mange gange for udvalgenes inspirerende spørgsmål og store engagement i palliationsområdet.