Vores pædagogiske profil og læreplan

Vores pædagogiske profil og læreplan

Her kan du læse Lundegårds styrkede pædagogiske læreplan og læse mere om vores pædagogiske tilgang.  

Det er en forudsætning for barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling, at det føler sig set, lyttet til og mødt.

Kernen i vores pædagogik er derfor nærvær – eller som Kierkegaard har formuleret det at ’møde mennesket der, hvor det er’. Nærvær er for eksempel at lytte til to børn, som er uenige, og prøve at forstå deres perspektiv og hensigten med deres kommunikation. Det gør, at vi kan tilbyde dem dialog, vejledning og stille reflekterende, alderssvarende spørgsmål, så de føler sig mødt og vokser med oplevelsen.

Sociale kompetencer er en fundamental del af barnets læring og dannelse, som udvikles i fællesskab og gennem relation til andre. På samme måde, som man sliber diamanter for at få dem til at skinne, arbejder vi nænsomt med børnene for at skabe de bedste forudsætninger for, at hvert enkelt barn kan agere, samarbejde og udfordre sig selv i fællesskabet.  

Klik på læreplanen nedenfor for at læse mere om vores pædagogiske tilgang. Du kan også se vores årsplan, hvor vi udmønter principperne i vores pædagogiske læreplan i fokuspunkter fordelt over hele året, så vi når at komme hele vejen rundt.