Livet i Lundegård

Livet i Lundegård

I Lundegård lægger vi vægt på at se barnet. Vi respekterer og anerkender dets følelser fra glæde til vrede og vi prioriterer at bruge tid på dette i hverdagen. Når et barn for eksempel bliver frustreret over, at mor eller far skal gå, går vi i øjenhøjde med barnet, lytter til dets følelser og anerkender, at det er okay at blive ked af det eller vred. Vi lytter til følelsen og italesætter, hvad vi ser og hører hos barnet, mens vi stille og roligt venter på, at barnet får mod på at gå i gang med dagen.

Vi betragter Lundegård som en vidunderlig stor lærings-øvebane, hvor børnene lærer at respektere egne og andres følelser, tanker og adfærd. Fra første færd hjælper vi børnene med at udvikle personlige og sociale kompetencer, så de er godt rustede til at indgå i fællesskaber, også når de forlader os.