Stærk start

Stærk start

Det er vigtigt, at dit barn får en stærk start, når det begynder i vuggestue eller børnehave. I vores erfaring tager det typisk 2-4 uger for det nye vuggestuebarn at falde godt til, mens det for børnehavebarnet som regel vil gå hurtigere. 

Når dit barn starter i Lundegård, aftaler vi cirka 2-3 uger før start, hvilket hus og hvilken stue, barnet vil blive tilknyttet. I får også navnet på barnets primære omsorgspersoner, samt en plan for første dag og information om, hvad der vil ske i de kommende uger.

Børn er forskellige og har forskellige behov og rutiner med hjemmefra for eksempel i forhold til mad, søvn og omsorg. Når I starter, vil vi i dialogen med jer afklare, hvor længe det forventeligt vil tage jeres barn at falde godt til. I de første dage vil vi bede jer være på stuen i cirka 1-2 timer. Herefter kan I gå en tur i kortere perioder og komme tilbage igen, indtil barnet er klar til, at perioden, hvor I er væk, forlænges.

I kan eventuelt forberede barnet på overgangen til vuggestuen hjemmefra for eksempel ved at lade det sove middagslur i barnevogn uden kørsel, blive passet af et andet familiemedlem, eller lege selv. Barnet aflæser jeres følelser, så det kan være en fordel, at den forælder, der har lettest ved at slippe barnet ved et farvel, primært står for opstarten.

I andre overgangssituation fra vuggestue til vuggestue og vuggestue til børnehave og børnehave til børnehave vil meget være genkendeligt for barnet. I disse situationer tager opstarten generelt 1-2 uger. I skal være opmærksomme på, at de nye relationer, som barnet skal danne til både børn og voksne, kan give lidt ekstra træthed i den første tid, hvor der skabes tryghed, tillid og nye relationer.

Den interne overgang fra vuggestue til børnehave i Lundegård går generelt meget nemt, da vi har mulighed for at forberede barnet i perioden op til børnehavestart. I børnehaven er der flere børn og færre voksne per barn. Det kræver nye kompetencer af barnet for eksempel i forhold til at tage tøj af og på i garderoben. I vil som forældre blive inviteret ind de første par dage, så I kan danne jer et indtryk af jeres barns nye hverdag, og vi kan tale om, hvordan vi får det bedste samarbejde og sikrer barnet en stærk start i børnehaven.

Hvad skal mit barn have med?

Når dit barn skal starte i vuggestue eller børnehave, anbefaler vi, at barnet medbringer:

  • Et sæt skiftetøj
  • Udendørssko og -tøj (gerne lag på lag, da dansk vejr skifter)
  • Regntøj
  • Hjemmesko
  • Sutter og eventuelt en (sove)bamse eller nusseklud, som barnet er tryg ved

Skriv meget gerne navn i barnets tøj, sko og bamse, så det kan finde hjem igen.