Traditioner

Traditioner

Traditioner styrker fællesskabet og skaber minder derfor lægger Lundegård stor vægt på traditionerne. Vi har en række arrangementer i løbet af året, som du kan læse mere om her.

I Lundegård har vi mange traditioner i årets løb. Vi holder for eksempel fastelavn, sommerfest, lanternefest i Stiftelsens smukke park, luciaoptog og julefest.

Traditionerne i Lundegård er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Op til arrangementerne forbereder børnene sig ved for eksempel at fabrikere pynt, pynte op, øve sange og optrædener. For de ældste børn er forberedelserne læring i at være ‘værter’ og en del af deres dannelse, mens de yngste børn kan udvikle deres færdigheder i for eksempel at klippe, klistre, synge mv.

Traditionerne giver os øjeblikke sammen, der lagres som gode minder i børnenes liv og styrker fællesskabet. De er vigtige i forhold til at skabe ‘forbundethed’ et begreb introduceret af børneforsker Per Schultz Jørgensen – og udvikle børnenes evne til at møde andre med åbenhed og tillid og styrke deres parathed til at give og modtage i samspillet med andre.

I vores pædagogiske årsplan for 2024 kan du læse mere om vores traditioner og forberedelser til årets arrangementer: