Integreret daginstitution Lundegård

At opmuntre børnene til at følge deres nysgerrighed og – ligesom guldsmedens nymfer på bunden af søen – bevæge sig ud i den ukendte verden og udvikle sig til selvstændige trygge guldsmede. Det er omdrejningspunktet på Lundegård.

På Lundegård lægger vi vægt på, at der plads til at udfolde sig og til at udforske inde og ude.

Vi møder hinanden i øjenhøjde, vi respekterer hinandens følelser og forskelligheder, og dermed bringer vi skønheden frem, som når man nænsomt sliber en diamant.

Vi er et hus med mange traditioner for hele familien. Vi holder blandt andet sommerfest, julefest, lanternefest, fastelavn og Lundegårds fødselsdag. Og glæder os over, at familierne lærer hinanden at kende og føler sig hjemme på Lundegård.

Børnene er desuden en naturlig del af Sankt Lukas Stiftelsens større fællesskab. Vi går i kirke og synger sammen. Vi hilser på søstrene, gæsterne på hospice og sprogskolens elever, når vi leger i Stiftelsens have. Når vi besøger plejecentret Lindely og synger for og med beboerne, oplever børnene, at de skaber glæde i andre menneskers liv.

Eventyr

Der var engang… sådan begynder alle gode eventyr, og det I nu vil møde, er en fantastisk historie.

Bag Sankt Lukas Stiftelsens smukke mure, ligger en stor have med mange eventyrlige træer, og tæt på ligger en pragtfuld sø. Dybt nede i søen findes der, på forårsdage, små nymfer, som nyder det lune vand og hinandens selskab.

Solens stråler bliver stærkere og stærkere, som dagene går. De små nymfer tiltrækkes af lyset og varmen, og på deres egen måde når de op til søens overflade. For nogle har turen været lidt angstfyldt, for der var så trygt og godt nede i søen og fællesskabet var godt. Alligevel har alle nymfer valgt at kravle mod lyset, selvom de aldrig har hørt fra dem, som kravlede op tidligere??????? Nu kravler en lille nymfe op til søens overflade, her finder den et strå, sætter sig for at hvile… Senere… Meget senere, mærker den, at kroppen føles underlig. Den fornemmer også, at noget mystiske sker for den.

Så AV! ÅH! IIH! Hvad nu? Den fik nogle dimser på ryggen. Den hviler lidt mere… Pludselig bryder solen frem, og den løfter sig fra strået, flyver en tur rundt om søen. Det bliver lidt sort for øjnene, så den lander igen, hviler lidt…

WAUW, alle de farver den lige så. Duften den fik. Blæsten den mærkede… Det var fantastisk… Og den ved nu, at livet jo først lige er begyndt…!

Lundegård er en selvejende integreret institution, som også ligger i Sankt Lukas Stiftelsens have, og vi drømmer om, at de vuggestuebørn, børnehavebørn og voksne vi har hånd om i hverdagen, må have det som guldsmeden i vores eventyr.

Om Os

Lundegård er en selvejende integreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Vi har ca. 37 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Lundegård er delt i to huse med kort afstand imellem. Dette giver os fordelen at være store på papiret, og lille i arbejdet med børnene i hverdagen.

Lundegård drives af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, og har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Lukas Søstrenes næstekærlighed, engagement og faglighed, som stadig mærkes indenfor vores mure – det er blandt de højeste prioriterede værdier i Lundegård.

Bibelhistorien og fadervor præsenterer vores præst for børnene, når vi en gang i måneden kommer i kirke. (Barnet kan fritages for at komme i kirke ved at henvende sig til Mona Poulsen).

Når du nu gerne vil have dit barn til at gå her, så sker det digitalt under Gentofte kommune. Du er også velkommen til at besøge os, så henvender du dig på tlf. +45 2167 4452 og aftaler et tidspunkt med leder Mona Bransholm Poulsen.

Hvis du vil læse, hvad nogle af vores forældre siger om os, kan du trykke her.

Mad

Forældrebestyrelsen har i dialog med forældrene valgt, at Lundegård ikke har en fast frokostordning. Dette betyder i praksis, at I som forældre selv medbringer sunde madpakker og frugt til barnet for hele dagen.

Lundegård kan dog via tilknytningen til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen tilbyde interesserede forældre en madordning. Stiftelsens Centralkøkken tilbyder en madordning, hvor det meste af maden er lavet fra bunden. Økologiprocenten er mindst 70% afhængig af årstiden, da der også vælges råvarer efter bæredygtige principper. Køkkenet følger sundhedsstyrelsens anbefalinger til vuggestue-og børnehavebørn, derfor betyder tilvalg af madordning en varieret sund kost i Lundegård med de anbefalede mængder til måltiderne. Madordningen har for vuggestuebørn et lille mellemåltid kl. 9.00, frokost og et større mellemmåltid kl. 14.00. I børnehaven inkludere madordningen frokost og et større mellemmåltid kl. 14.00.

Madordningen bliver leveret direkte til jeres børn i Lundegård til en pris af 871,00 kr. pr. måned. Yderligere information om madordningen ses på køkkenets hjemmeside.

Herunder er til-og afmeldingsblanketter, som I udfylder digitalt, og dernæst sender til Lundegaard@sanktlukas.dk

Tilmelding af madordningAfmelding af madordning

Vision

Nærvær:

Det er vigtigt at barnet bliver set, hørt og krammet i hverdagen, hvor et hav af forskellige følelser kommer frem i dagslyset – forventning, overraskelse, bekymring, vrede, glæde er blandt de mest basale følelser.

Når vi rummer barnet med alle dets følelser, anerkender vi barnet, som det er. Det vigtigste ved dette er, at barnet lærer at værdsætte sig selv og ved, at det er helt unikt.

Vi:

 • lytter til barnet
 • rummer barnets følelser
 • hjælper barnet med at finde egne og andres grænser (sociale spilleregler)
 • opmuntrer barnet til at udforske verden
 • ser og anerkender det enkelte barn

 

Social kompetence

Diamantslibning:

Det er slibningen, som bringer skønheden frem i diamanter. Slibningen af diamanter foregår meget nænsomt, og kan kun gøres med en diamant. Det skyldes, at diamanter er det hårdest kendte mineral – men det er ikke lige hårdt på alle overfladerne.

Den slebne sten kan frembringe en farveskala som regnbuen, og værdien af stenen bliver forøget betydeligt.

I Lundegård har vi mange diamanter, og den sociale slibning foregår hele dagen.

Social kompetence er en fundamental del af barnets mulighed for læring. Sociale kompetencer udvikles i fællesskab og gennem relation til andre. Dette giver os i Lundegård gode vilkår for at give det enkelte barn mulighed for at agere, samarbejde og udfordre sig selv i sociale sammenhænge og i fællesskaber.

Vi mener, at børnene skal anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve, at de hører til i en større sammenhæng.

Vi giver børnene tid, rum og fagligt vejledning til at skabe fællesskaber og venskaber gennem leg og fastlagte pædagogiske aktiviteter.

Fri for Mobberi

I børnehaven arbejder vi med ”Fri for mobberi”-konceptet. Det er et koncept, som er udarbejdet af Mary Fonden og Børns Vilkår. Børnene får sat ord på konflikter og via en tryg Bamseven, får de talt om løsninger.

Traditioner

Kære forældre.

Vi prioriterer fælles aktiviteter og traditioner, når vi i Lundegård modtager familier.

Vi tror på, at for at have det godt sammen, så må vi alle give af vores tid. Tiden er muligvis den mest kostbare gave, som vi kan give til hinanden i disse tider.

Så tak for gaven du giver dit barn – og alle de andre børn og familier, når du deltager i vores aktiviteter og traditioner.

Traditioner i Lundegård 2022Vejledning om sukkerSolpolitik

Læreplan

Lundegård ligger i Gentofte kommune, og samarbejdet med kommunen prioriteres højt fra os. Derfor deltager vi også så vidt muligt i de gode initiativer på børneområdet, som foregår fra kommunen.

”Børn forandrer verden” som er visionen i Gentofte – har vi også andel i.

Vi anbefaler, at I også holder øje med de gode tiltag for børn og familier på kommunens hjemmeside.

 

Lundegårds styrkede pædagogiske læreplan 2022

Pædagogisk tilsyn

Her kan du læse Gentofte Kommunes seneste ordinære pædagogiske tilsyn samt Lundegårds kommentering.

Tilsynsrapport Lundegård 2022

Personale

Personalegruppen:

Lundegård er en integreret institution, hvor vi har mulighed for at ansætte 70 % pædagoger, og 30 % pædagogiske medhjælpere.

Pædagogernes ansvar

Pædagogerne har ansvaret for barnet i hverdagen. Pædagogerne har også ansvaret for oplæring af de pædagogiske medhjælpere, og studerende. I hverdagen vil I møde en samlet gruppe kompetente medarbejdere, der alle vil skabe tryghed for jeres børn, og gennem lege være med til at skabe læring. Vi ved at jeres børn forandrer verden.

Et tankeeksperiment: brug lige et par minutter før du læser videre til at tænke over følgende spørgsmål:

 • Hvor er dit barn om 25 år?
 • Hvilke kompetencer har det da?
 • Hvad tror dit barn på, som giver styrke?
 • Hvad tror dit barn på, som begrænser det?
 • Hvilke værdier er vigtigst for dit barn om 25 år?

Vi må som Kierkegaard erkende ”livet må forstås baglæns, men leves forlæns”, så vi vil i lyttende samspil med jer forældre i Lundegård, og gennem legende læring, være med til at udvikle dit barns kompetencer og værdier, så de er rustet til fremtiden.

Livet leves i nuet, og i hverdagen vil vi have levende pædagogisk nærvær omkring dit barn, så vi sammen kan rumme alle de følelser, der findes hos dit barn.

”Tid til at græde, og tid til at le” – og når det er tid til at græde, vil vi i dialog med jer finde en vej sammen, så vi kan gå mod glæden.

Ledelsesstrukturen:

 • Medhjælpere
 • Pædagoger
 • Afdelingsledere
 • Souschef
 • Leder
 • Forældrebestyrelsen
 • Institutionsbestyrelsen

Fundamentet i et hus er det vigtigste, for hvis ikke dét er solidt, så vil huset aldrig blive et sikkert sted at opholde sig.

Vores fundament

Lundegård er bygget på Stiftelsens matrikel, og institutionsbestyrelsen er fundamentet for Lundegård.

Institutionsbestyrelsen består af forældrebestyrelses formand, forældrebestyrelses næstformand, to repræsentanter fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen og Direktøren for Stiftelsen.

Forældrebestyrelsen består af en repræsentant fra Stiftelsen, en valgt repræsentant fra personalegruppen og tre forældrevalgte forældrebestyrelsesmedlemmer, hvor de to næstformand og formand sidder med i institutionsbestyrelsen.

Dernæst kommer som skitseret ovenfor leder, souschef osv.

I kender det muligvis fra huskøb, at det er vigtig at få taget et tjek af fundamentet, for selvom det er alt det andet ved huset, vi har mest øje for, så kan en fejl eller manglende fundament blive fatalt på den lange bane.

Via vores forældrebestyrelsesmøder og institutionsbestyrelsesmøder, bevarer vores fundament kvaliteten.

I har mulighed for at kontakte begge bestyrelser, hvis I er bekymret mht. fundamentet.

Bestyrelserne:

Forældrebestyrelsen formand:
Kamilla Enevoldsen

Institutionsbestyrelsen formand:

Henrik Nedergaard, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Kontakt

Adresse: Lundegård 1 & 2, Sankt Lukas Vej 6B & 7C, 2900 Hellerup

Institutionens Åbningstider:
Lundegård 1: 6.00 – 17.45
Lundegård 2: 7.00 – 17.00

Mona Bransholm Poulsen

Mona Bransholm Poulsen

Leder


2167 4452
lundegaard@sanktlukas.dk

Lundegård

Lundegård

1 & 2


3962 1037 / 3962 3994
lundegaard@sanktlukas.dk

Bliv frivillig i Lundegård

Som frivillig i Lundegård skal du deltage i de daglige aktiviteter med børnene og vil derfor være sammen med en af de faste medarbejdere.
Da vi oplever, at det er vigtigt, at vi alle i praksis udlever de værdier, som huset bygger på, vil du blive introduceret til det pædagogiske arbejde i hverdagen.
Vi lægger op til dialog, hvor du har rig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom vi med glæde høre de tanker, du gør dig om vort arbejde.

 

Ansøg Send en kort motiveret ansøgning til blivfrivillig@sanktlukas.dk 

Læs mere