Organisation og personale

Organisation og personale

I Lundegård har vi et fagligt stærkt fundament og en personalegruppe med kompetente pædagoger og pædagogiske medhjælpere. Herudover har vi en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse.

Personalet

Lundegårds personalegruppe består af en daginstitutionsleder, en souschef, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, studerende og faste vikarer. I overensstemmelse med Gentofte Kommunes fordelingsnøgle tilstræber vi en fordeling på 70 procent faglærte pædagoger og 30 procent øvrige omsorgspersoner.

Fagpersonalet og daginstitutionslederen tilrettelægger hverdagen og sikrer, at vi opfylder alle de lovmæssige krav i forhold til børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. Fagpersonalet har også ansvaret for de faglige dialoger med forældrene.

Bestyrelserne

Lundegård er en selvejet integreret daginstitution. Vi er ejet af Sankt Lukas Stiftelsen og har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Som selvejende daginstitution er vi en selvstændig juridisk enhed, der er organiseret med en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse.

Institutionsbestyrelsen

Institutionsbestyrelsen består af forældrebestyrelsens formand, forældrebestyrelsens næstformand, to repræsentanter fra Sankt Lukas Stiftelsen og Stiftelsens administrerende direktør.

Institutionsbestyrelsens formand: Henrik Nedergaard, administrerende direktør for Sankt Lukas Stiftelsen

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af tre forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer (repræsentanter fra begge huse), to bestyrelsesmedlemmer fra institutionsbestyrelsen og et personalevalgt bestyrelsesmedlem. Forældrene vælger også årligt tre suppleanter, som kan træde ind, hvis et medlem stopper, for eksempel i forbindelse med skolestart. Suppleanterne har deltagelsesret til bestyrelsesmøderne, hvilket sikrer et bredt forældreperspektiv.

Forældrebestyrelsens formand: Camilla Weincke Kristensen