Lindrende behandling

Lindrende behandling

Lindrende behandling er en forudsætning for, at du kan nyde de ting, du sætter pris på. Vi kalder det i fagsprog palliation, og det dækker over en behandling, som lindrer fremfor at helbrede. 

Lindrende behandling inddrager alle aspekter, som hører med til det at være menneske. Det betyder, at vi ikke kun fokuserer på de fysiske aspekter, men også inddrager også psykiske, sociale, og åndeligt-eksistentielle aspekter i vores behandling.

De forskellige aspekter fletter ofte ind i hinanden. For eksempel kan smerter både være psykisk og fysisk betinget. Derfor er vores behandling ikke kun medicinsk, men kan også omfatte samtale, massage og anden hjælp, støtte og omsorg i den daglige pleje – alt sammen med udgangspunkt i dine behov.

Eksempler på de forskellige aspekter kan være:

Fysiske aspekter

 • Smerter
 • Kvalme
 • Åndenød
 • Mave/tarm-problemer
 • Træthed

Psykologiske aspekter

 • Tristhed
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Angst
 • Indre uro
 • Indelukkethed

Sociale aspekter

 • Dine pårørende og deres sorg
 • Dit samvær med andre mennesker, når du er syg
 • Det svære i at inddrage dine pårørende i dine tanker og følelser
 • Hjælp til at finde en god måde at være sammen på med dine pårørende
 • Sorgen over tabet af hinanden

Åndeligt-eksistentielle aspekter

 • Tanker om meningen med livet, når man får en dødelig sygdom
 • Tanker om Guds tilstedeværelse
 • Tanker om døden, og hvad der sker, når man er død