Vejledninger til henvisning

Vejledninger til henvisning

Her får du som fagperson vejledning til, hvordan du kan henvise din patient til indlæggelse i Lukashuset.

Visitationskriterierne

Barnet/den unge:

  • har en livstruende, livsbegrænsende eller uhelbredelig sygdom
  • har komplekse symptomer af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
  • har uforudsigeligt sygdomsforløb med risiko for tidlig død
  • kan være i sideløbende helbredende behandling, som varetages i hospitalsregi eller have afsluttet helbredende behandling
  • kan være nydiagnosticerede, undervejs i sygdomsforløb eller terminale

Henvisning og visitation

Henvisningen til Lukashuset foregår gennem den behandlingsansvarlige læge på et hospital, patientens praktiserende læge eller lægen fra én af regionernes palliative enheder.

Henvendelse kan ske per mail til lukashuset@sanktlukas.dk, på telefon til lægerne på 30 85 24 55 / 23 49 78 40 / 35 45 55 16 eller via Sundhedsplatformen som REF01. I Lukashuset er det visitationsteamet, der behandler henvisningen.

Når Lukashuset har modtaget henvisningen, kontakter visitationsteamet den henviste familie, og et eventuelt visitationsbesøg planlægges. Visitationsteamet vurderer, om den henviste patient opfylder visitationskriterierne.

Nedenfor finder du en uddybning af visitationskriterierne og en henvisningsformular. Her er også en vejledning til elektronisk henvisning samt en vejledning til brugere af Sundhedsplatformen.