Modtagelse på hospice

Modtagelse på hospice

På hospice bestræber vi os på at give dig og dine pårørende den bedst mulige pleje og omsorg på jeres egne præmisser.  Når du ankommer til hospice, bliver du modtaget af en sygeplejerske og en læge, der vil afdække dine ønsker og behov. Du får en fast kontaktlæge og sygeplejerske tilknyttet, som kender dig og dine behov.   

Noget af det første vi gør, når du ankommer til Sankt Lukas Hospice, er at tage en snak med dig og dine pårørende for at lære dig at kende og finde ud af, hvordan vi kan give dig det bedste ophold hos os. Hvis du er træt ovenpå transporten og de nye indtryk, tager vi de indledende samtaler i små etaper eller udskyder dem til, at energien er til det.

Vi vil blandt andet spørge ind til:

  • Hvad betyder mest for dig?
  • Hvad har du lyst til?
  • Hvad er vigtigt for dig at gøre selv?
  • Hvad vil du gerne have hjælp til?
  • Hvad er dine forventninger til os?

Din energi og dit humør kan variere meget fra dag til dag. Derfor forsøger vi at være så fleksible som muligt, og vi tilpasser hverdagen til dine behov og din energi den pågældende dag. Der er ingen fast døgnrytme på hospice – kun den, som du og dine pårørende ønsker.