Henvisning

Henvisning

Hvis du ønsker at blive indlagt hos os, skal du først have en henvisning fra din praktiserende læge eller hospitalslæge. Når vi har modtaget henvisningen, vil vores visitationsteam kontakte jer og vurdere, om vi kan tilbyde dig indlæggelse. Vi modtager patienter fra hele landet.

Kriterier

For at komme på hospice skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være over 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark
  • Du skal selv ønske indlæggelse på hospice
  • Du skal have problemstillinger, som kræver specialiseret lindrende behandling

Visitationen

Inden for få hverdage efter, at vi har modtaget henvisningen, kontakter vi de relevante sundhedsinstanser og evt. dig selv eller dine pårørende med henblik på at foretage selve visitationen. Formålet er blandt andet at:

  • kortlægge dine pleje- og lindringsbehov
  • sikre, at beslutningen om at komme på hospice er din egen
  • sikre, at du er indforstået med, at pleje og behandling under indlæggelsen udelukkende er af lindrende karakter

Herefter bekræfter vi, om vi kan tilbyde dig en plads på hospice.

Bemærk venligst, at der er egenbetaling for transport ved indlæggelse, hvis du bor uden for Region Hovedstaden.

Har du spørgsmål?

Har du eller dine pårørende spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte vores visitation alle hverdage mellem kl. 7.30-15.00 på telefon 39455118.