Selvbestemmelse og værdighed

Selvbestemmelse og værdighed

På Lindely Plejehjem værner vi om dine rettigheder, din selvbestemmelse og din værdighed. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på de ældres livskvalitet og relationer.

Som beboer på Lindely, er du ud over Grundloven omfattet og beskyttet af flere love, herunder Lov om patienters retsstilling, Serviceloven og Lov om Magtanvendelse. Disse love er med til at sikre din ret til selvbestemmelse.

På Lindely tager vi desuden udgangspunkt i Gentofte Kommunes værdighedspolitik og har derfor fokus på følgende:

  • At borgerens mål – samt den bedste viden og metoder er udgangspunkt for det fagligt kvalificerede personale.
  • At livet fortsat er meningsfuldt og det bedst mulige for beboeren i situationen.
  • At alle har ret til selvbestemmelse, også selvom beboeren har mistet mange af sine kompetencer.
  • At mad og måltider stimulerer sanserne, giver gode oplevelser og styrker relationerne.
  • At alle beboere har ret til en tryg afslutning på livet med respekt for den enkeltes behov og ønsker.
  • At de pårørende bliver støttet i at være en ressource for beboerne.
  • At beboerne har et værdigt liv med gode relationer, ikke ensomhed.

Du kan læse mere om Gentofte Kommunes anbefalinger til et værdigt ældreliv her.