Nøgleperson i palliation, uddannelse for sygeplejersker

UDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER – november 2021 – marts 2022

15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage

 

Målgruppe: Sygeplejersker fra hjemmepleje, hospital og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsens formål:

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2) .
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er:

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning ifølge litteraturliste. Desuden skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag forud for uddannelsesstart (før Modul 1) og den 2. dag, før modul 2, se her under.

Kursusledere: Sygeplejersker ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager. Én af uddannelseslederne vil være til stede hver dag.


Program

Modul 1 – Onsdag den 3. november – tirsdag den 9. november 2021:

Inden kursusstart skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

VELKOMST OG FORVENTNINGER TIL UDDANNELSEN v/ uddannelseslederne

AT VÆRE NØGLEPERSON • SYMPTOMLINDRING • OMSORG FOR DEN DØENDE

 • Introduktion til at være Nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere, med forbehold for ændringer: Sygeplejerske Berit Johnsen, Sygeplejerske Mikael Skytte, overlæge Hanne Heegaard, klinisk sygeplejespecialist, post-doc. Heidi Bergenholtz samt uddannelseslederne.

 

Modul 2 – Onsdag den 19. januar– tirsdag den 25. januar 2022:

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg i en anden sektor end den, man selv arbejder i.

SORG OG TAB • KOMMUNIKATION • ÅNDELIG OMSORG • ETIK

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Etiske dilemmaer
 • Social palliation

Undervisere, med forbehold for ændringer: Psykolog Steen Nielsen, PhD Hanne Bess Boelsbjerg, overlæge Hanne Heegaard samt uddannelseslederen.

 

Modul 3 – Onsdag den 9. marts– tirsdag den 15. marts 2022:

SYMPTOMLINDRING • BØRN, UNGE OG VOKSNE PÅRØRENDE • SOCIAL PALLIATION • SAMARBEJDE MELLEM SEKTORERNE

 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Besøg på Bispebjerg Krematorium
 • Palliation til KOL – Hjertesvigt patienter
 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor
 • At være Nøgleperson, rolle, pædagogik og pædagogiske over-vejelser

Undervisere, med forbehold for ændringer: Psykolog Steen Nielsen, sygeplejerske Rita Nielsen, socialrådgiver Mette Jørgensen, psykolog Susanne Svane, specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen, klinisk sygepl. specialist Laila Barkani (repræsentant fra Børn, Unge & Sorg) samt uddannelseslederne.

Der kan forekomme enkelte justeringer i ovenstående program.

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.


Praktiske oplysninger

Tid: 3 moduler af 5 dages varighed: 3.-9. november 2021, 19.-25. januar 2022 og 9.-15. marts 2022. Undervisning alle dage kl. 9.00 – 15.00. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted: Sankt Lukas stiftelsens Mødelokaler, Hellerup.

Pris: kr. 14.950 for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet delvis forplejning.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Lisbeth Jantzen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136. E-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

Tilmeldingsfrist: Fredag den 3. september 2021. Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de indgår. I løbet af uge 37 modtager du en mail om holdets oprettelse. Min. 16 deltagere. Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Betalingsfrist mandag den 1. oktober 2021. Alle tre moduler betales samlet. Der kan dog indgås aftale om betaling i to rater, hvor anden rate betales fredag den 7. januar 2022.

Tilmelding

DOWNLOAD MODULOVERSIGTEN HER