Nøglepersonsuddannelse i palliation

OM NØGLEPERSONSUDDANNELSEN 

Nøglepersonsuddannelsen henvender sig til sygeplejersker fra hjemmeplejen, hospitaler og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsen består af 15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage. Formen veksler mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Uddannelsens formål:

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2).
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er:

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Forberedelse forudsættes i form af læsning fra litteraturlisten. Desuden skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag skal ligge forud for uddannelsesstart (før modul 1), og den anden studiedag skal ligge før modul 2. Se programmet herunder.

Kursusleder: Suzi Kongsager, sygeplejerske ved det Udgående Hospice Team på Sankt Lukas Hospice

Der kan komme enkelte justeringer i programmet.

 

Program

Modul 1:
Inden kursusstart skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

 • Introduktion til at være Nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere (med forbehold for ændringer): Sygeplejerske Berit Johnsen, Sygeplejerske Mikael Skytte, overlæge Hanne Heegaard, Ph.d. Hanne Bess Boelsbjerg samt kursuslederen.

Litteraturliste til modul 1

 

Modul 2:
Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg i en anden sektor, end den man selv arbejder i.

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor
 • Etiske dilemmaer

Undervisere (med forbehold for ændringer): Psykolog Steen Nielsen, terapeut Susanne Svane og sygeplejerske Rita Nielsen.

Litteraturliste til modul 2

 

Modul 3:

 • Social palliation
 • Besøg på Bispebjerg Krematorium
 • Palliation til KOL – Hjertesvigt patienter
 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • At være Nøgleperson, rolle, pædagogik og pædagogiske overvejelser

Undervisere (med forbehold for ændringer): Socialrådgiver Mette Jørgensen, overlæge Hanne Heegaard og kursuslederen.

Litteraturliste til modul 3