Nøglepersonsuddannelse i palliation

UDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER 2022/23

15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage

 

Målgruppe: Sygeplejersker fra hjemmepleje, hospital og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsens formål:

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2).
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er:

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning fra litteraturlisten. Desuden skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag skal ligge forud for uddannelsesstart (før modul 1), og den anden studiedag skal ligge før modul 2. Se programmet herunder.

Kursusledere: Sygeplejerske ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam: Suzi Kongsager, som vil være til stede hver dag.

Der kan komme enkelte justeringer i programmet.

 

Program

 

Modul 1:
2.-8. november 2022

Inden kursusstart skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

 • Introduktion til at være Nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere, med forbehold for ændringer: Sygeplejerske Berit Johnsen, Sygeplejerske Mikael Skytte, overlæge Hanne Heegaard, Ph.d. Hanne Bess Boelsbjerg samt kursuslederen.

Litteraturliste til modul 1

 

Modul 2:
18.-24. januar 2023

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg i en anden sektor, end den man selv arbejder i.

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor
 • Etiske dilemmaer

Undervisere, med forbehold for ændringer: Psykolog Steen Nielsen, terapeut Susanne Svane og sygeplejerske Rita Nielsen.

Litteraturliste til modul 2

 

Modul 3:
8.-14. marts 2023

 • Social palliation
 • Besøg på Bispebjerg Krematorium
 • Palliation til KOL – Hjertesvigt patienter
 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • At være Nøgleperson, rolle, pædagogik og pædagogiske overvejelser

Undervisere, med forbehold for ændringer:
Socialrådgiver Mette Jørgensen, overlæge Hanne Heegaard og kursuslederen.

Litteraturliste til modul 3

 

Praktiske oplysninger

 

Tid: 3 moduler af 5 dages varighed: 2.-8. november 2022, 18.-24. januar 2023 og 8.-14. marts 2023.

Undervisning er alle dage fra 9-15. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted: Sankt Lukas Stiftelsens mødelokaler i Hellerup.

Pris: 16.500 kr. for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet delvis forplejning.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Suzi Kongsager, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136. E-mail: hospicekurser@sanktlukas.dk

Betalingsfrist: onsdag den 19. oktober 2022. Alle tre moduler betales samlet.

Tilmelding: Kurset er desværre fyldt op. Du kan sende en mail til hospicekurser@sanktlukas.dk, hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten.