Nøgleperson i palliation, uddannelse for sygeplejersker

UDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER – november 2019 – marts 2020

15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage

 

Målgruppe
Sygeplejersker fra hospital, hjemmepleje og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsens formål

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2) .
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Indhold og metodik
Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning ifølge litteraturliste. Desuden skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag forud for kursusstart (før Modul 1) og den 2. dag, før modul 2, se her under.

Kursusledere
Sygeplejersker ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager. Én af kursuslederne vil være til stede hver dag.

 

Program

Inden kursusstart skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

Modul 1 – Onsdag den 6. november – tirsdag den 12. november 2019:

VELKOMST OG FORVENTNINGER TIL UDDANNELSEN v/ kursuslederne

AT VÆRE NØGLEPERSON • SYMPTOMLINDRING • OMSORG FOR DEN DØENDE

 • Introduktion til at være Nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Besøg på Bispebjerg Krematorium
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere

Sygeplejerske Anne Ellemann, overlæge Hanne Heegaard, Ph.d. Hanne Bess Boelsbjerg samt kursuslederne.

Litteraturliste – Modul 1

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg i en anden sektor end den, man selv arbejder i.

Modul 2 – Onsdag den 15. januar – tirsdag den 21. januar 2020:

SORG OG TAB • KOMMUNIKATION • ÅNDELIG OMSORG • ETIK

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Etiske dilemmaer
 • Social palliation

Undervisere

Psykolog Steen Nielsen, klinisk sygeplejespecialist Rita Nielsen, socialrådgiver Mette Jørgensen samt kursuslederen.

Litteratur – Modul 2

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Modul 3 – Onsdag den 4. marts – tirsdag den 10. marts 2020:

SYMPTOMLINDRING • BØRN, UNGE OG VOKSNE PÅRØRENDE • SOCIAL PALLIATION • SAMARBEJDE MELLEM SEKTORERNE

 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor
 • At være Nøgleperson, rolle, pædagogik og pædagogiske over-vejelser

Undervisere

Overlæge Hanne Heegaard, repræsentant fra Børn, Unge & Sorg samt kursuslederne.

Litteraturliste – Modul 3

Den endelige litteraturliste foreligger senest 5 uger før modulstart.

 

Der kan forekomme enkelte justeringer i ovenstående program.

Praktiske oplysninger

Tid
3 moduler af 5 dages varighed: 6.-12. november 2019, 15.-21. januar 2020 og 4.-10. marts 2020. Undervisning alle dage kl. 9.00 – 15.00. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted

Sankt Lukas stiftelsens mødelokaler.

Pris
kr. 14.950 for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet delvis forplejning.

 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Lisbeth Jantzen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136
E-mail: HospiceKurser@sanktlukas.dk

 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 4. september 2019.

Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de indgår. I løbet af uge 37 modtager du en mail om holdets oprettelse. Min. 16 deltagere. Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Betalingsfrist mandag den 21. oktober 2019. Alle tre moduler betales samlet. Der kan dog indgås aftale om betaling i to rater, hvor anden rate betales fredag den 3. januar 2020.

 

Tilmelding

 

 

Hent folder