Nøgleperson i palliation, uddannelse for sygeplejersker

UDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER 2022/23

15 undervisningsdage fordelt på tre moduler og to selvstændige studiedage

 

Målgruppe: Sygeplejersker fra hjemmepleje, hospital og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Uddannelsens formål:

 • at uddanne sygeplejersker til at være nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2).
 • at forbedre den palliative behandling på basisniveau
 • at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne

Uddannelsen er opbygget over følgende hovedtemaer:

 • At være nøgleperson
 • Symptomlindring
 • Åndelig omsorg
 • Sorg og tab
 • Kommunikation
 • Etik
 • Social palliation
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem sektorerne

Målet er:

 • at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med livstruede syge og deres pårørende
 • at øge deltagernes viden om mål og rammer for den palliative indsats i hhv. primær- og sekundærsektoren
 • at give deltagerne redskaber i samarbejdet med og om den palliative patient og til funktionen som nøgleperson

Formen vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Forberedelse forudsættes i form af læsning fra litteraturlisten, som bliver lagt op senest 5 uger før kursusstart. Desuden skal den studerende afsætte i alt 2 dage til selvstændige studiebesøg. Den første studiedag forud for uddannelsesstart (før Modul 1) og den 2. dag, før modul 2. Se programmet herunder.

Kursusledere: Sygeplejersker ved Sankt Lukas Udgående Hospiceteam: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager. En af uddannelseslederne vil være til stede hver dag.

Der kan komme enkelte justeringer i programmet.

 

Program

 

Modul 1:
2.-8 november 2022

Inden kursusstart skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg på hospice eller anden palliativ enhed.

VELKOMST OG FORVENTNINGER TIL UDDANNELSEN v/ uddannelseslederne

AT VÆRE NØGLEPERSON • SYMPTOMLINDRING • OMSORG FOR DEN DØENDE

 • Introduktion til at være Nøgleperson
 • Åndelig omsorg
 • Pleje og omsorg i de sidste dage og timer
 • Medicinsk behandling af symptomer

Undervisere, med forbehold for ændringer: Sygeplejerske Berit Johnsen, Sygeplejerske Mikael Skytte, overlæge Hanne Heegaard, klinisk sygeplejespecialist, post-doc. Heidi Bergenholtz samt uddannelseslederne.

 

Modul 2:
18.-24. januar 2023

Inden modul 2 skal den studerende afsætte 1 dag til studiebesøg i en anden sektor, end den man selv arbejder i.

SORG OG TAB • KOMMUNIKATION • ÅNDELIG OMSORG • ETIK

 • Følelsesmæssige reaktioner; sorg – en proces i to spor
 • Kommunikation – undervisning og øvelser
 • Sygeplejersken som omsorgsgiver
 • Etiske dilemmaer
 • Social palliation

Undervisere, med forbehold for ændringer: Psykolog Steen Nielsen, PhD Hanne Bess Boelsbjerg, overlæge Hanne Heegaard samt uddannelseslederen.

 

Modul 3:
8.-14. marts 2023

SYMPTOMLINDRING • BØRN, UNGE OG VOKSNE PÅRØRENDE • SOCIAL PALLIATION • SAMARBEJDE MELLEM SEKTORERNE

 • Børn, unge og voksne pårørende
 • Besøg på Bispebjerg Krematorium
 • Palliation til KOL – Hjertesvigt patienter
 • Medicinsk behandling af symptomer – fortsat
 • Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor
 • At være Nøgleperson, rolle, pædagogik og pædagogiske overvejelser

Undervisere, med forbehold for ændringer:
Psykolog Steen Nielsen, sygeplejerske Rita Nielsen, socialrådgiver Mette Jørgensen, psykolog Susanne Svane, specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen, klinisk sygepl. specialist Laila Barkani (repræsentant fra Børn, Unge & Sorg) samt uddannelseslederne.

 

Praktiske oplysninger

 

Tid: 3 moduler af 5 dages varighed: 2.-8. november 2022, 18.-24. januar 2023 og 8.-14. marts 2023.

Undervisning er alle dage fra 9-15. De tre moduler udgør et samlet uddannelsesforløb, og man skal derfor tilmelde sig alle tre moduler samtidig. Fremmøde er obligatorisk.

Sted: Sankt Lukas Stiftelsens mødelokaler i Hellerup.

Pris: 16.500 kr. for alle 3 moduler. I prisen er inkluderet delvis forplejning.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Suzi Kongsager, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, tlf.: 3945 5136. E-mail: hospicekurser@sanktlukas.dk

Tilmeldingsfrist: 16. september 2022. Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de kommer ind. Når kurset har minimum 16 tilmeldte, sender vi dig en mail med yderligere informationer. Du kan komme på venteliste, hvis kurset er fyldt op.

Tilmelding er bindende.

Betalingsfrist: onsdag den 19. oktober 2022. Alle tre moduler betales samlet.

Tilmelding