LUKAS KURSER

Sankt Lukas Stiftelsen har gennem mere end 100 år har været pionerer på social- og sundhedsområdet. Uddannelse og kursusvirksomhed har gennem hele historien været en del af Stiftelsens tilbud – først med sygeplejeskolen og senere med uddannelsesafdelingen.

På baggrund af denne erfaring tilbyder vi Lukas Kurser, der har læring og mening som omdrejningspunkt. Kurserne sigter mod en styrkelse af faglige kompetencer og medmenneskelig indsigt.

Vores kurser og uddannelsestilbud er målrettet sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere og pædagoger.

Basal palliation for SOSU-assistenter

BASAL PALLIATION FOR SOSU-ASSISTENTER 

Med udgangspunkt i total pain-begrebet, DMCG PAL-retningslinjer og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats sætter vi fokus på den gode omsorg, pleje og behandling af de fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle problemstillinger i forbindelse med livstruende sygdom.

Kurset er målrettet SOSU-assistenter, som i det daglige arbejde bliver udfordret på det basale niveau og som har behov for vidensdeling og refleksion. Kurset vil indeholde cases, øvelser og formidling.

Emner:

 • Palliationens historiske udvikling i Danmark
 • Lindring af: Smerter, delir, fatigue, kvalme, opkast, obstipation, dyspnø, kakeksi og mundsvamp
 • Håb
 • Angst
 • Depression
 • Sorg og omsorg for efterladte
 • Mødet med pårørende – også børn
 • Kommunikation
 • Åndelig og eksistentiel omsorg
 • Pleje og omsorg til den døende patient i de sidste 48 timer
 • Hvem passer på dig?

Datoer og sted:

Kurset, der strækker sig over fire undervisningsdage, afholdes på Sankt Lukas Stiftelsen på følgende datoer:

10.-13. oktober 2022

Pris: 5.000 kr.

Tilmeldingen er bindende, men der er altid mulighed for at sende en kollega, hvis du skulle blive forhindret.

Kursusledere: Karina Bruhn Larsen og Berit Johnsen, sygeplejersker på Sankt Lukas Hospice

Tilmelding

Kontakt: hospicekurser@sanktlukas.dk eller tlf. + 45 3085 2494

Basal pallliation for SOSU-hjælpere

BASAL PALLIATION FOR SOSU-HJÆLPERE

Med udgangspunkt i total pain begrebet, DMCG PAL-retningslinjer og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats sætter vi fokus på den gode omsorg og pleje af de fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle problemstillinger i forbindelse med livstruende sygdom.

Kurset er målrettet SOSU-hjælpere, som i det daglige arbejde bliver udfordret på det basale niveau, og som har behov for vidensdeling og refleksion.

Kurset vil bl.a. indeholde cases og øvelser i formidling.

Emner:

 • Palliationens historiske udvikling i Danmark
 • Lindring af: Smerter, delir, kvalme, opkast, obstipation, dyspnø og mundsvamp
 • Sorg og omsorg for efterladte
 • Mødet med pårørende – også børn
 • Kommunikation
 • Åndelig og eksistentiel omsorg
 • Pleje og omsorg for den døende patient i de sidste 48 timer
 • Hvem passer på dig?

Datoer og sted:

Kurset, der strækker sig over to undervisningsdage, afholdes på Sankt Lukas Stiftelsen på følgende datoer:

Næste kursus afvikles i foråret 2023.

Pris: 2.500 kr.

Tilmeldingen er bindende, men der er altid mulighed for at sende en kollega, hvis du skulle blive forhindret.

Kursusledere: Karina Bruhn Larsen og Berit Johnsen, sygeplejersker på Sankt Lukas Hospice

Tilmelding til interesseliste: Tilmelding

Kontakt: hospicekurser@sanktlukas.dk eller tlf. + 45 3085 2494

Basal palliation for sygeplejersker

BASAL PALLIATION FOR SYGEPLEJERSKER – INTERNATKURSUS 

Styrk dine kompetencer i basal palliation med vores internatkursus, hvor der veksles mellem teoretisk undervisning, case fra deltagernes egen praksis, refleksion og øvelser både i plenum og i grupper.

Formålet med kurset er at øge deltagernes viden om mål og rammer i den basale palliative indsats i forhold til både den tidlige, sene og terminale fase samt at styrke deltagernes kompetencer i det daglige kliniske arbejde med palliation.

Internatkurset har fokus på henholdsvis patient, pårørende og personale. Der lægges vægt på de områder, som erfaringsmæssigt er vanskelige at håndtere i dagligdagen. Indholdet bygger dels på WHO’s definition af og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats samt viden og erfaring fra praksis på Sankt Lukas Hospice.

Kurset varer fire dage med tre overnatninger og prisen inkluderer forplejning.

Kursusledere: Hospicesygeplejerskerne Berit Johnsen og Annette Andersen

Kursussted: Refugium Smidstrup Strand

Datoer:

Næste kursus afvikles i 2023.

Tilmeldingen er bindende, men der er altid mulighed for at sende en kollega, hvis du skulle blive forhindret.

Pris: kr. 10.500/10.000 (enkeltværelse/delt dobbeltværelse)

Se kursusfolder fra 2021.

Tilmelding interesseliste: Tilmelding

Kontakt: hospicekurser@sanktlukas.dk

Nøglepersonsuddannelsen i palliation

NØGLEPERSONSUDDANNELSE I PALLIATION 

Kurset henvender sig til sygeplejersker fra hjemmeplejen, hospitaler og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Gennem kurset rustes deltagerne til at indgå som nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2). Formålet er at forbedre den palliative behandling på basisniveau og styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.

Hvert kursus består af 3 moduler af fem dages varighed (hverdage).

Kursusleder er sygeplejerske Suzi Kongsager.


Datoer for hold i 2022-2023 er: 

2.-8. november 2022 (1. modul)
18.-24. januar 2023 (2. modul)
8.-14. marts 2023 (3. modul)

Pris (3 moduler): 16.500 kr.

Arrangør: Sankt Lukas Udgående Hospiceteam

Læs mere

Tilmelding: Kurset er desværre fyldt op. Du kan sende en mail til hospicekurser@sanktlukas.dk, hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Skræddersyede kurser i palliation

SKRÆDDERSYEDE KURSER I PALLIATION

Med udgangspunkt i de konkrete medarbejderes specifikke behov og faglige baggrund samt forventninger til kursuslængde, udvikler vi et kursusprogram, der passer til jer.

Alle kurser vil tage udgangspunkt i Total Pain og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den basale palliation i primærsektoren.

Eksempler på skræddersyede kurser:

 • “Den gode omsorg og pleje til borgeren, som er livstruende syg” – for sosu-hjælpere
 • “Lindring, afmagt og håb” – for sosu-assistenter
 • “At navigere mellem basal og specialiseret palliation” – for sygeplejersker

Kontakt afdelingssygeplejerske Tinna Holmehøj Lindegaard for mere information på tili@sanktlukas.dk eller tlf. +45 3085 2456.

Pædagogiske dage og kurser

PÆDAGOGISKE DAGE OG KURSER – FOR PÆDAGOGERNE PÅ DIN DAGINSTITUTION

I LUKAS KURSER udbyder vi pædagogiske dage og kursusforløb.

Disse dage og forløb skal gøre en markant forskel i din institution, og vi tilbyder derfor en tilgang baseret på “Før, under og efter – modellen”.

For mere information og booking af pædagogisk dage eller kursusforløb, kontakt Mona Poulsen på mopo@sanktlukas.dk eller tlf. +45 2167 4452.

Undervisere: Casper Rongsted, læringskonsulent, og Mona Poulsen, leder af Lundegård 1 og 2 på Sankt Lukas Stiftelsen.

Casper og Monas pædagogiske arbejde er beskrevet i artiklen “Erfaringsdeling skal skabe flere faglige fyrtårne”.

Afhold konference på Refugium Smidstrup Strand

AFHOLDELSE AF KURSUS ELLER KONFERENCE

Skal du afholde et kursus eller en konference, hvor stilhed og tid til
fordybelse er i højsædet, er Refugium Smidstrup Strand den perfekte
samarbejdspartner.

Kun en times kørsel fra København finder du denne perle af et kursus-
sted, hvor vi ved minimum 12 deltagere garanterer, at man har hele
Refugiet for sig selv.

Vi har plads til 24 deltagere, se nedenfor for yderligere information.

Mere information om Refugium Smidstrup Strand

Betalingsbetingelser

Ved tilmelding til og betaling af kurser gælder følgende betalingsbetingelser

 

Sankt Lukas Stiftelsens politik om opbevaring af persondata

Kontakt

Tinna Holmehøj Lindegaard

Tinna Holmehøj Lindegaard

Afdelingssygeplejerske

Det Udgående Hospiceteam


3085 2456
tili@sanktlukas.dk

Anna Jensen

Anna Jensen

Kursussekretær

Sankt Lukas Hospice


3085 2494
hospicekurser@sanktlukas.dk